organizacja pracy
w naszym przedszkolu

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu odbywa się
w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie: w roku szkolnym 2023/2024 od 8:00 do 14:00

PODZIAŁ NA GRUPY

Dzieci przydzielone są do grup zbliżonych wiekowo, których liczebność nie przekracza 25 osób

ORGANIZACJA POSIŁKÓW

1. 9:00 – śniadanie
2. 12:00 – obiad
3. 14:00 – podwieczorek

GRUPY

Grupa I Słoneczka (dzieci 3 letnie) – Klaudia Ochocka – Guja, Daria Zdechlikiewicz, Małgorzata Puchalska wraz z pomocą nauczyciela – Ewą Błaszczyk

Grupa II Stokrotki (dzieci 4 letnie) – Grażyna Wypiór

Grupa III Skrzaty (dzieci 5 letnie) – Iwona Urbaniec, Małgorzata Puchalska

Grupa IV Smerfy (dzieci 6 letnie) – Maria Cyra, Wioletta Sikora

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Światowy Dzień Zwierząt
 • Święto Pluszowego Misia
 • Biesiada śląska
 • Spotkanie z św. Mikołajem
 • Przedszkolna Wigilia
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Szukanie prezentów od Zajączka Wielkanocnego
 • Wielkanocne śniadanie
 • Dni otwarte w przedszkolu, program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych
 • „Mali Odkrywcy”- międzyprzedszkolny konkurs fizyczno-przyrodniczy
 • Święto Mamy i Taty
 • Międzyprzedszkolny Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych
 • Pożegnanie Starszaków

W ciągu roku szkolnego dzieci biorą udział w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych organizowanych na terenie naszego przedszkola jak również poza przedszkolem

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA:

Przedszkole działa na podstawie:
1/ ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz.1915 ze zm.) oraz rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy;
2/ ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ;
3/ ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.2029 ze zm.);
4/ aktu założycielskiego
5/ statutu przedszkola

ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD PRZEDSZKOLEM:

1. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:
1. Miasto Katowice,
2. Rodziców, którzy płacą za pobyt dziecka w przedszkolu,
Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720