nasz dzień
w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W KATOWICACH 


6.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw  wspólnie z dziećmi.

8.00 – 14.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.50 – Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych  lub przy  niewielkim udziale nauczyciela.

8.50 – 9.00 – Zabawa ruchowa.

9.00 – 9.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

Śniadanie

9.30 – 11.50 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia dodatkowe np. organizowane we współpracy z pałacem Młodzieży. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

*Język angielski (wtorek po 15 min. 3-4 latki i po 30 min. 5-6 latki)

*Katecheza (czwartek po 15 min. 3-4 latki i po 30 min. 5-6 latki)

10.30 – 10.40 – „Witaminka” – owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.50 – 12.00 – Zabawa ruchowa.

12.00 – 12.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

Obiad

12.30 – 14.00 – Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym (leżakowanie w grupie 3-latków). Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela lub nagranej  literatury dziecięcej.  Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

*Katecheza (piątek po 15 min. 3-4 latki i po 30 min. 5-6 latki)

*Rytmika (czwartek po 15 min. 3-4 latki i po 30 min. 5-6 latki)

*Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe (środa i piątek w podgrupach po 20 min. 5-6 latki)

14.00 KONIEC REALIZACJI TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

14.00 – 14.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

Podwieczorek

14.30 – 17.00 – Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela. Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720