Rekrutacja

 sowa.jpg

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016Szanowni Państwo!
Rekrutacja do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, na rok szkolny 2015/16, odbywać się będzie w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256 poz 2572 ze zm) Ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2014r. poz 811)  przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

Przebieg procesu rekrutacji:

-  Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w placówce, do której dziecko uczęszcza i jest to równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 27.03.2015r.

W razie niedotrzymania terminu złożenia deklaracji dziecko bierze udział 

w naborze elektronicznym.

 
-  Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w dniu 01.04.2015r. o godzinie 9:00 i potrwa do 15.04.2015 r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 25.03.2015 r. od godziny 14:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji czyli 01.04.2015r.rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli.
   
Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola
 nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

-  Za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.   

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

na rok szkolny 2015/2016

Lp 

Data 

                   Czynność 

 1 

 

Od: 2015-03-25 14:00
Do: 2015-04-01 09:00
 


Udostępnienie rodzicom  za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej 

 2 

Od 

1 kwietnia 2015 godz.  09:00 

  

do 

15 kwietnia 2015 godz. 16:00 

  

 · Rekrutacja podstawowa. Rejestracja dzieci w systemie przez rodziców poprzez wprowadzanie wniosku.  

 · Rodzice składają wniosek w przedszkolu (szkole podstawowej z oddziałem „0”) wskazanym na I miejscu.  

 · Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty.  

 · Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej. 

 3 

15.04.2015r., godzina   16:00 

 

 Zamknięcie systemu dla rodziców


 4 

Od: 2015-04-28 14:30
Do: 2015-04-28 15:00

 

Ogłoszenie wyników naboru - publikacja list dzieci    zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli


 5

 

Od: 2015-04-28 15:00
Do: 2015-05-05 15:30

 

 Potwierdzanie przez rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola/oddziału "0" w szkole podstawowej, do którego  dziecko zostało zakwalifikowane, poprzez zawarcie umowy


 6

Od: 2015-05-07 15:30
Do: 2015-05-08 15:30

 

 Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych


 7

Od: 2015-05-08 15:30
Do: 2015-08-31 15:30

 

 Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca


 

 


Najnowsze zdjęcia