co było
w naszym przedszkolu

ARCHIWUM WYDARZEŃ

• 19.06.19 – całodzienna wycieczka do Kuźniczki Małej

• 14.06.19 – dzieci z grupy „Skrzaty” i „Smerfy” będą brały udział w Dniu otwartym Policji

• 06.06.19 – Teatr FalkoShow ze spektaklem pt” Złot rybka”

• 05.06.19 – godz. 16:30 ŚWIĘTO RODZINY – Piknik rodzinny

• 28.05.19 – godz. 10:00 – Przyjaciel po fachu – zawód pielęgniarka

• 24.05.19 – godz. 09:30 – Przyjaciel po fachu – zawód kucharka

• 23.05.19 – godz. 11:00 – Spotkanie z muzyką „Poznajemy instrumenty – kontrabas”

• 21.05.19 – dzieci z gr. Skrzaty i Smerfy wyjada do Teatru Żelaznego na przedstawienie pt. ” Wilk, koza i koźlątka”

• 16.05.19 – PLANETARIUM – Kino sferyczne

• 14.05.19 –  Przegląd teatrzyków kukiełkowych

 

 

Z dniem 27.04.2019 r. o godz. 6:00 zgodnie z decyzją ZNP strajk nauczycieli zostaje zawieszony.

Nauczyciele wracają do swoich obowiązków.

Uprzejmie prosimy Rodziców o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie obecności dziecka w przedszkolu w dniach:                                    29.04, 30.04 oraz 02.05.

 • w dniu 26.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 25.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 24.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 23.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 18.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 17.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 16.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 15.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;

Drodzy Rodzice;

Serdecznie Wam dziękuję za zapewnienie dzieciom opieki. Odbieram to jako formę zrozumienia i wsparcia nauczycieli, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu strajku.

 

                                                                                                     Dyrektor przedszkola

                                                                                                       Małgorzata Cywińska

 

 • w dniu 12.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 11.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 10.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;
 • w dniu 09.04.2019r. nauczyciele kontynuują strajk;

STRAJK

Uprzejmie informuję, że od 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Strajk będzie miał miejsce także w naszym przedszkolu.

Wobec powyższego, dla pełnej informacji rodziców podaję że przedszkole na czas strajku jest zobowiązane zapewnić zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Z uwagi na fakt, iż nasi nauczyciele również przystępują do strajku, opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawować może jednoosobowo dyrektor przedszkola bądź osoby oddelegowane  z innych placówek. Rodzice maja możliwość korzystania z prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym.  Wniosek o wypłatę zasiłku składa się u pracodawcy lub zleceniodawcy na druku Z15A dołączając oświadczenie, że w danym okresie przedszkole, do którego uczęszcza dziecko zostało nieprzewidzianie zamknięte (nieprzewidzianie czyli   w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem zamknięcia przedszkola  rodzic otrzymuje informację o zamknięciu placówki)

 Dzień 8 kwietnia jest pierwszym dniem strajku. O kolejnych dniach będę informowała państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

Z nadzieją na porozumienie, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by przez ten trudny dla wszystkich czas przejść w sposób spokojny i bezpieczny.

Z góry dziękuję za zrozumienie i wsparcie Rodziców.

                                                                     Małgorzata Cywińska

                                                                           dyrektor MP2

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

• 03.09. 18 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

• 13.09. 18 – Sprzątanie Świata – wszystkie grupy

• 14.09. 18 – wyjście przedszkolaków do Oddziału Prewencji Policji w Katowicach na Dzień Otwarty

• 17.09. 18 – ZEBRANIE Z RODZICAMI

• 19.09. 18 (środa) – godz. 08:30 jesienna sesja zdjęciowa – zapisy

• 19.09. 18 – udział dzieci z gr. „Smerfy” w XII Między przedszkolnej i Szkolnej Zabawie Terenowej po parku im. T. Kościuszki (cel zabawy: propagowanie różnych form aktywności ruchowej oraz poznanie ciekawych miejsc Katowic oraz nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

• 20.09. 18 – przedszkolaki będą świętować Dzień Przedszkolaka

• 11.10. 18 – godz. 09:30 Akademia Zdrowego Uśmiechu

• 15.10. 18 – godz. 10:00 świętujemy Dzień Edukacji Narodowej

• 18.10. – godz. 09:30 spotkanie z cyklu „Przyjaciel po fachu” – zawód muzyka – rodzice Róży  gr. „Stokrotki” dadzą dzieciom koncert na wiolonczelę i pianino

• 19.10. 18 – godz. 09:15 Koncert muzyczny „Opowieść o małym Frycku i Panu Fryderyku”

• 24.10. 18 – godz. 11:00 przedszkole będzie gościć teatrzyk ze spektaklem pod tytułem ” Wielkie sprawy małej żaby”

• 09.11. 18 – godz. 10:00 uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

• 16.11. 18 – przedszkolaki poznają tańce narodowe Polski w wykonaniu Agencji Artystycznej SILESIA

• 20.11. 18 – godz. 09:30-11:30 odbędą się warsztaty dla dzieci z cyklu „Pierwsza pomoc przedmedyczna na wesoło” (4 grupy po 30 min. zajęć)

• 22.11. 18 – sesja zdjęciowa do KALENDARZA – zapisy

• 23.11. 18 – Zabawy matematyczne ze studentami z Uniwersytetu Śląskiego we wszystkich grupach wiekowych

• 26.11. 18 – świętujemy w przedszkolu Dzień pluszowego misia

• 28.11. 18 – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – w grupie Słoneczka

• 29.11. 18 – godz. 10:00-12:30 przedszkole będzie gościć klaunów Rupherta i Rico z przedstawieniem mikołajkowym

• 30.11. 18 – Zabawy matematyczne ze studentami z Uniwersytetu Śląskiego we wszystkich grupach wiekowych

• 04.12. 18 – BARBÓRKA przedszkolna

• 05.12. 18 – Spotkanie ze Strażą Miejską – „Z bajką bezpiecznie” (grupa „Słoneczka” i „Stokrotki’)

• 17.12. 18 – JASEŁKA przedszkolne godz. 16:30

• 20.12. 18 – WIGILIA przedszkolna

• 10.01. 19 – godz. 09:00  grupa SKRZATY – ZAJĘCIA OTWARTE  „Pogromcy strachów” –  prowadzą Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• 10.01. 19 – godz. 10:00  grupa SMERFY – ZAJĘCIA OTWARTE  „Pogromcy strachów”  – prowadzą Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• 15.01. 19 – BAL KARNAWAŁOWY – „W krainie baśni”

• 24.01. 19 – godz. 09:00 grupa SŁONECZKA – ZAJĘCIA OTWARTE  „Mali złośnicy” –  prowadzą Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• 24.01. 19 – godz. 10:00 grupa STOKROTKI – ZAJĘCIA OTWARTE  „Mali złośnicy” –  prowadzą Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• 11-24.02. 19 – Ferie zimowe

• 05.03 i 06.03.2019 oraz 14.03.19 i 19.03.19 – w godz. 10:00-11:00 – DNI OTWARTE w przedszkolu – dla Rodziców dzieci chętnych do przyjęcia do przedszkola

• 28.03.19 – godz. 16:30 Wychowanie miłością – prelekcja dla Rodziców przygotowana przez panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

• 02.04. 19 – Spotkanie ze Strażą Miejską – „Nie stój – segreguj ” (grupa „Skrzaty” i „Smerfy”)

• 16.04.19 –  godz. 16:30 – Zebranie z Rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola

• 17.04.19 –  Śniadanie Wielkanocne

ROK SZKOLNY 2017/2018

• 15.11- Zaprosiliśmy rodziców z grupy SŁONECZKA (godz. 9.30) i STOKROTKI (godz. 10.30) na zajęcia otwarte pt. „Dziecko zdolne”

• 16.11- Zaprosiliśmy rodziców z grupy SKRZATY (godz. 9.30) i SMERFY (godz. 10.30) na zajęcia otwarte pt. „Dziecko zdolne”

• 21.11- Nasze przedszkole odwiedził Teatr „Bajka” ze Starego Sącza z przedstawieniem pt. „Kot w butach”

• 23.11- W grupie SŁONECZKA odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka

• 01.12- Grupy SKRZATY i SMERFY wybrały się na wycieczkę do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, Muzeum – Izba Pamięci Kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie została przygotowana dla dzieci oferta edukacyjna z okazji Dnia Górnika

• 04.12- W naszym przedszkolu odbyła się Biesiada Śląska, na którą zaprosiliśmy górnika – tatę Ani z grupy „Stokrotki”! Były także śpiewy, tańce i zabawy śląskie przy dźwiękach żywej muzyki.

• 06.12- Gościliśmy w przedszkolu Mikołaja!

• 14.12- Do przedszkola przyjechał Teatr Falko Show z Lanckorony z przedstawieniem pt. „Szopka kukiełkowa”

• 20.12- Zaprosiliśmy wszystkich rodziców na Jasełka

• 21.12- Obchodziliśmy w przedszkolu Wigilię

• 05.01- Zaprosiliśmy dzieci z okolicznych przedszkoli na Przegląd Kolęd i Pastorałek

• 11.01- „Bob Budowniczy” – zajęcia prowadzone przez panie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 5 – realizacja programu dotyczącego doradztwa zawodowego

• 18.01-  odbył się Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu

• 24.01- Dzień Babci i Dziadka – występ dla Dziadków dzieci z grup Słoneczka i Stokrotki

• 25.01- Dzień Babci i Dziadka – występ dla Dziadków dzieci z grup Skrzaty i Smerfy

• 28.02.- „Magiczny Świat Piosenek Disney`a” –  koncert muzyczny.

• 01.03.- „Zaczarowany Kapturek”- występ teatru FalkoShow z Lanckorony.

• 21.03. – Zielony dzień w przedszkolu – powitanie wiosny.

• 28.03. – Wielkanocny poranek, szukanie zajączka w ogrodzie przedszkolnym.

• 03.04. – Międzynarodowy Dzień Książki.

• 14.06. – Odbyła się wycieczka do Lanckorony – grupy Skrzaty i Smerfy

• 19.06. – Odbyła się całodzienna wycieczka do Skansenu w Chorzowie – wszystkie grupy

• 22.06. – Zakończenie roku szkolnego dzieci 6-letnich

• 25.06. – Odbył się piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku