aktualności
w naszym przedszkolu

W zakładce „O naszym przedszkolu” oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola znajduje się klauzula informacyjna RODO dla Rodziców oraz szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych.

WYDARZENIA NADCHODZĄCE

W ramach programu „Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu”, posiłki dla dzieci z Ukrainy w naszym przedszkolu dofinansowane są dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna.


Informuję, że z dniem 17.10.2022r. zlikwidowane zostało dotychczasowe konto Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach w Alior Banku.

 Od 04.11.2022r. funkcjonuje nowe konto w Banku Pekao S.A o następującym numerze:
21 1240 2959 1111 0011 1994 1402. 
Wpłaty rodziców, które zostały dokonane przed 17.10.22r.
zostaną przelane na nowe konto Banku Pekao S.A.
Państwo, którzy dokonali przelewu na stare konto w Alior Banku po 17.10.22r. powinni sprawdzić, czy nie dostali zwrotu tych pieniędzy na swoje konto.
Te osoby prosimy o ponowny przelew już na nowe konto Banku Pekao S.A:
21 1240 2959 1111 0011 1994 1402. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Miejskie Przedszkole nr 2 w Katowicach otrzymało wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, którego celem jest zakup książek dla placówki przedszkolnej będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

Podstawa prawna programu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

 

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku