aktualności
w naszym przedszkolu

W zakładce „O naszym przedszkolu” oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola znajduje się klauzula informacyjna RODO dla Rodziców oraz szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych.

WYDARZENIA NADCHODZĄCE

DYŻUR WAKACYJNY !!!

W związku z licznymi pytaniami o dyżur wakacyjny, pragnę poinformować, że z powodu  pandemii koronawirusa nastąpiły znaczące zmiany w organizacji pracy przedszkola, działamy przy ograniczonej liczebności dzieci w grupach i są one tworzone wg kryterium; przyjścia i odbioru dziecka z przedszkola.
                       Na początku maja 2020 r. poprzez stronę internetową placówki i e-mailowo kontaktowaliśmy się   z rodzicami z  prośbą o zweryfikowanie deklaracji  odnośnie dyżuru wakacyjnego, które Państwo składaliście w marcu przed  pandemią koronawirusa.
Prośba dotyczyła zgłoszeń dzieci na dyżur wakacyjny od 20 lipca do 31 sierpnia 2020 r. i  został wyznaczony termin  zgłoszeń dzieci do 20 maja 2020 r.
Na bieżącą chwilę lista dzieci na dyżur wakacyjny jest zamknięta.
Z  doświadczenia wiem, że lista  może  ulec zmianie.
W związku z tym proszę wszystkich rodziców o odpowiedzialną decyzję w w/w sprawie i informacje o ewentualnej  zmianie
Państwa decyzji o zgłoszeniu dziecka na dyżur.
Rodzice, którzy nie zgłosili dziecka na dyżur wakacyjny, a mają pilną potrzebę wysłania dziecka do przedszkola,  proszeni są o pilny kontakt z dyrektorem do 19.06.2020 r.
          Przypominam, że warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wypisanie i podpisanie oświadczenia stwierdzającego aktualny stan zdrowia dziecka i całej jego rodziny i przyniesienie go w  pierwszym dniu dyżuru do przedszkola. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej placówki.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa.
Małgorzata Cywińska
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Katowicach
tel. 32 251 30 22

————————————————-

Drodzy Rodzice!
Z radością ogłaszamy, że od 1 czerwca wracamy do pracy i otwieramy przedszkole!
Wiemy, że wielu z Was czekało na ten moment z utęsknieniem!
My również! Wracamy, jednak obowiązywać nas będą nowe zasady. Wszyscy
musimy się do nich zastosować!
Najważniejsze – trzeba przygotować na te
zmiany nasze dzieci, dlatego prosimy o zapoznanie się
z umieszczonymi poniżej informacjami oraz materiałami wysłanymi do Państwa na maile grupowe.

Przyjmujemy dzieci zgłoszone przez Rodziców.
Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach wcześniej zadeklarowanych.
W przypadku większej liczby dzieci niż miejsc w przedszkolu, pierwszeństwo  uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,
służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″.

Dalszych zgłoszeń prosimy dokonywać po uprzednim zapoznaniu się z obecnie obowiązującymi procedurami
zamieszczonymi poniżej i dostarczeniu do przedszkola wypełnionych i podpisanych oświadczeń,
co najmniej na 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka do placówki.
O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor.
Informacja zostanie Państwu przekazana e-mailowo lub telefonicznie.
O dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Procedura BHP – w trakcie pandemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa  – w trakcie pandemii COVID-19

————————————————-

Drodzy Rodzice!
Z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc pod uwagę, iż w opinii z dnia 20.05.2020r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie rekomenduje uruchamiania od 25.05.202r. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach w porozumieniu z Prezydentem Miasta Katowice 

zawiesza zajęcia do dnia 29.05.2020 r.

————————————————-

DYŻUR WAKACYJNY !!!

Informujemy, że Miejskie Przedszkole Nr 2 w Katowicach planuje dyżur wakacyjny w okresie

od 20.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

Prosimy o zadeklarowanie obecności dzieci w MP-2 podczas dyżuru. Prosimy o podanie dokładnego terminu ( od kiedy do kiedy) oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona, dlatego prosimy o dokładne przemyślenie swojej decyzji i zapisanie dziecka tylko w sytuacji, gdy jest taka konieczność.

Zgłoszenia przesyłamy na e-maila przedszkolnego:  mp2katowice@wp.pldo 20.05.2020 r.

————————————————-

Drodzy Rodzice

W związku z planowanym otwarciem przedszkola w dniach 18 lub 24 maja (najprawdopodobniej) prosimy o wypełnienie druku dot. informacji czy Państwa dziecko musi mieć zapewnioną opiekę w przedszkolu, czy nie.

Druk dotyczy każdego dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola.

Jest to bardzo ważne ze względu na konieczność ustalenia organizacji pracy placówki z uwzględnieniem obowiązujących obecnie obostrzeń.

Do dnia 7 maja (termin nieprzekraczalny!) musimy zebrać od Państwa informacje niezbędne dla Organu Prowadzącego.

Prosimy o wypełnienie informacji/druku i przesłanie jej na adres e-mailowy przedszkola: mp2katowice@wp.pl

Wypełniony druk może być załączony jak skan lub dokument.

Druk do pobrania:

————————————————-

W związku z zagrożeniem COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
nasze przedszkole prowadzi kształcenie na odległość.

Wychowawcy poszczególnych grup będą udostępniali Państwu na mailach grupowych propozycje różnych aktywności:
opowiadania, wiersze, karty pracy, zabawy matematyczne, muzyczne i ruchowe,
które odpowiadają treściom realizowanych przez nas programów.

————————————————-

N A B Ó R do klas I SP

Elektroniczny nabór  do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony
w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące naboru pod adresem:

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/nabr-do-klas-pierwszych-szk-podstawowych.docx

————————————————-

O G Ł O S Z E N I E

       Zgodnie z decyzją Rządu polskiego w dniach  12  i 13 marca do przedszkola mogą uczęszczać tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,

natomiast od 16 marca 2020r. do 26 kwietnia 2020r. przedszkole będzie nieczynne. Rodzice dzieci do 8-go roku życia mają prawo do zasiłku opiekuńczego.

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_11_zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_men.docx

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/pismo-do-jedn.owiatowych-ws.koronawirusa-zawieszenie-zaj.docx

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach  organizacji pracy.

——————————————————–

Rodziców naszych wychowanków zapraszamy
do składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci w Mp-2
w terminie od 09.03.2020r. do 13.03.2020r.

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłużony zostaje termin składania wniosku dla rekrutacji do dnia 03 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

W dniach od 16 marca, od godz. 9.00 –
do 27 marca 2020 roku do godz. 15.00
będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje i link do formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce – DLA RODZICÓW/REKRUTACJA 

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem uruchamiamy dodatkowe możliwości składania wniosków rekrutacyjnych:

– drogą elektroniczną – na adres mailowy przedszkola: mp2katowice@wp.pl – wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i zeskanować lub zrobić jego zdjęcie

– skrzynką podawczą – przy furtce przedszkolnej zainstalowana został skrzynka podawcza, do której należy wrzucić 

podpisany wniosek wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: kiedy twoje dziecko jest chore

 

http://www.gov.pl/koronawirus

 

 

——————————————————–

• 17.02.20 -BAL KARNAWAŁOWY

• 13.02.20 – przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Zaczarowany Kapturek”

• 31.01.20 – godz 10:00 – 11:45 – uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w grupie: „Skrzaty” i „Smerfy”

• 30.01.20 – godz 10:00 – 11:45 – uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w grupie: „Słoneczka” i „Stokrotki”

• 09.01.20 – godz: 10:00 koncert kolęd i pastorałek

• 07.01.20 – przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Szopka kukiełkowa”

• 18.12.19 – WIGILIA przedszkolna – prosimy ubrać dzieci odświętnie ZMIANA TERMINU !!!

• 16.12.19 – godz. 16:30- JASEŁKA przedszkolne – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

• 12.12.19 – godz. 08:00 – sesja zdjęciowa do kalendarza – obowiązują zapisy

• 12.12.19 –  przedszkole gości Świętego Mikołaja

• 04.12.19 –  Barbórka – Dzień Górnika – obowiązuje strój galowy

• 25.11.19 –  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – przynosimy do przedszkola misie pluszowe 🙂

• 14.11.19 –  godz. 10:00 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA gr. „Słoneczka”

• 04.11.19 –  godz 15:00 przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Jaś i Małgosia”

• 16.10.19 – przedszkolaki biorą udział w warsztatach edukacyjnych ” Akademia zdrowego uśmiechu”

• 14.10.19 – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – wspólna akademia dla wszystkich grup przedszkolnych – zapraszamy przedszkolaki w odświętnych strojach

• 11.10.19 – przedszkole odwiedzi KINO SFERYCZNE – 9:30 – gr. Słoneczka, 10:00 – gr. Stokrotki, 10:30 – gr. Skrzaty, 11:00 – gr. Smerfy

• 03.10.19 – jesienna sesja zdjęciowa

• 26.09.19 – nasze przedszkole odwiedzą policjanci z policyjnym miasteczkiem

• 25.09.19 – Rajd Przedszkolaka – Grupa „Smerfy” bierze udział w XIII Międzyprzedszkolnej Zabawie Terenowej w Paku im. T. Kościuszki w Katowicach

• 04.09.19 -16:30 –  Zebranie rodziców – dla wszystkich grup

• 02.09.19 – Rozpoczęcie roku szkolnego

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku