aktualności
w naszym przedszkolu

W zakładce „O naszym przedszkolu” oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola znajduje się klauzula informacyjna RODO dla Rodziców oraz szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych.

WYDARZENIA NADCHODZĄCE

W związku z zagrożeniem COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
nasze przedszkole prowadzi kształcenie na odległość.

Wychowawcy poszczególnych grup będą udostępniali Państwu na mailach grupowych propozycje różnych aktywności:
opowiadania, wiersze, karty pracy, zabawy matematyczne, muzyczne i ruchowe,
które odpowiadają treściom realizowanych przez nas programów.

————————————————-

N A B Ó R do klas I SP

Elektroniczny nabór  do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony
w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Szczegóły dotyczące naboru pod adresem:

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/nabr-do-klas-pierwszych-szk-podstawowych.docx

————————————————-

O G Ł O S Z E N I E

       Zgodnie z decyzją Rządu polskiego w dniach  12  i 13 marca do przedszkola mogą uczęszczać tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki,

natomiast od 16 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. przedszkole będzie nieczynne. Rodzice dzieci do 8-go roku życia mają prawo do zasiłku opiekuńczego.

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_11_zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_men.docx

http://przedszkole2.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/pismo-do-jedn.owiatowych-ws.koronawirusa-zawieszenie-zaj.docx

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach  organizacji pracy.

——————————————————–

Rodziców naszych wychowanków zapraszamy
do składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci w Mp-2
w terminie od 09.03.2020r. do 13.03.2020r.

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłużony zostaje termin składania wniosku dla rekrutacji do dnia 03 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

W dniach od 16 marca, od godz. 9.00 –
do 27 marca 2020 roku do godz. 15.00
będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje i link do formularza rekrutacyjnego znajduje się w zakładce – DLA RODZICÓW/REKRUTACJA 

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem uruchamiamy dodatkowe możliwości składania wniosków rekrutacyjnych:

– drogą elektroniczną – na adres mailowy przedszkola: mp2katowice@wp.pl – wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i zeskanować lub zrobić jego zdjęcie

– skrzynką podawczą – przy furtce przedszkolnej zainstalowana został skrzynka podawcza, do której należy wrzucić 

podpisany wniosek wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: kiedy twoje dziecko jest chore

 

http://www.gov.pl/koronawirus

 

 

——————————————————–

• 17.02.20 -BAL KARNAWAŁOWY

• 13.02.20 – przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Zaczarowany Kapturek”

• 31.01.20 – godz 10:00 – 11:45 – uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w grupie: „Skrzaty” i „Smerfy”

• 30.01.20 – godz 10:00 – 11:45 – uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w grupie: „Słoneczka” i „Stokrotki”

• 09.01.20 – godz: 10:00 koncert kolęd i pastorałek

• 07.01.20 – przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Szopka kukiełkowa”

• 18.12.19 – WIGILIA przedszkolna – prosimy ubrać dzieci odświętnie ZMIANA TERMINU !!!

• 16.12.19 – godz. 16:30- JASEŁKA przedszkolne – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

• 12.12.19 – godz. 08:00 – sesja zdjęciowa do kalendarza – obowiązują zapisy

• 12.12.19 –  przedszkole gości Świętego Mikołaja

• 04.12.19 –  Barbórka – Dzień Górnika – obowiązuje strój galowy

• 25.11.19 –  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – przynosimy do przedszkola misie pluszowe 🙂

• 14.11.19 –  godz. 10:00 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA gr. „Słoneczka”

• 04.11.19 –  godz 15:00 przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Jaś i Małgosia”

• 16.10.19 – przedszkolaki biorą udział w warsztatach edukacyjnych ” Akademia zdrowego uśmiechu”

• 14.10.19 – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – wspólna akademia dla wszystkich grup przedszkolnych – zapraszamy przedszkolaki w odświętnych strojach

• 11.10.19 – przedszkole odwiedzi KINO SFERYCZNE – 9:30 – gr. Słoneczka, 10:00 – gr. Stokrotki, 10:30 – gr. Skrzaty, 11:00 – gr. Smerfy

• 03.10.19 – jesienna sesja zdjęciowa

• 26.09.19 – nasze przedszkole odwiedzą policjanci z policyjnym miasteczkiem

• 25.09.19 – Rajd Przedszkolaka – Grupa „Smerfy” bierze udział w XIII Międzyprzedszkolnej Zabawie Terenowej w Paku im. T. Kościuszki w Katowicach

• 04.09.19 -16:30 –  Zebranie rodziców – dla wszystkich grup

• 02.09.19 – Rozpoczęcie roku szkolnego

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku