współpraca

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Aktywnie bierze udział w różnorodnych akcjach, przeglądach, konkursach, turniejach, rajdach organizowanych przez inne placówki oświatowe oraz Urząd Miasta Katowice.
Nie sposób wymienić ich wszystkich, jednak wiele z nich na stałe wpisało się w naszą rzeczywistość
wychowawczą i edukacyjną z czego jesteśmy dumni.

 

Każdego roku szkolnego bierzemy udział w akcji:

 • „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”
 • „Bateriowiec”- ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii
 • „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”

współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad zwierzętami „Fauna”, roztaczając opiekę nad zwierzętami ze schroniska im. Św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej

współpracujemy z Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie, organizując na terenie przedszkola całoroczną zbiórkę żywności  w postaci nasion dla ptaków zamieszkujących Zoo

współorganizujemy z Miejskim Przedszkolem Nr 1 Przegląd Przedszkolnych Teatrzyków Kukiełkowych

współorganizujemy z ks. kan. dr hab. Andrzejem Nowickim proboszczem Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach organizując Przegląd Kolęd i Pastorałek

wprowadzamy dzieci w świat kultury poprzez współpracę z:

 • Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
 • Centrum Scenografii Polskiej
 • Muzeum Śląskim
 • Muzeum Miejskim w Żorach
 • Miejską Biblioteką Publiczną przy Pałacu Młodzieży w Katowicach
 • Pałacem Młodzieży

współpracujemy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami i szkołami:

 • Miejskie Przedszkole Nr 1
 • Miejskie Przedszkole Nr 3
 • Miejskie Przedszkole Nr 5
 • Miejskie Przedszkole Nr 51
 • Miejskie Przedszkole Nr 75
 • Szkołą Muzyczną

współpracujemy z:

 • Wojewódzką Komendą Policji, by  nauczyć naszych podopiecznych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, domu i na podwórku
 • KWK „Wujek”, by kultywować śląskie tradycje i wspólnie z górnikami świętować Barbórkę
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach, by zapewnić naszym przedszkolakom prawidłowy rozwój i dostosować nasze wymagania do ich indywidualnych potrzeb
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, by móc nieść pomoc potrzebującym dzieciom i ich rodzinom, informować rodziców o możliwości finansowania wyżywienia w przedszkolu
 • Domem Pomocy Społecznej „Przystań”, by nauczyć dzieci szacunku do osób starszych i uwrażliwić je na ich potrzeby

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720