ubezpieczenie
dzieci

 W roku szkolnym 2018/19  Rodzice dzieci uczęszczających do  Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach sami podejmują decyzję w sprawie wyboru ubezpieczyciela i oferty ubezpieczeniowej. Dzieci pozostają ubezpieczone na „starej” polisie z roku szkolnego 2017/18 tylko do
końca września 2018r.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720