mail Stokrotek: soneczka-20192020@googlegroups.com

———————————

WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. W przedszkolu.
2. Droga do przedszkola.
3. Nadeszła jesień.
4. Co robią zwierzęta jesienią?

Zadania:

o zapoznanie z salą zajęć, pomieszczeniami przedszkola
o integracja grupy; zapoznanie z imionami dzieci, uczestniczenie we wspólnych zabawach
o rozwijanie sprawności ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych
o wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
o zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
o poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni
o przestrzeganie zasad regulujących współżycie w grupie
o poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
o stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
o uczestniczenie we wspólnych zabawach
o rysowanie, malowanie farbami, posługiwanie się narzędziami pisarskimi
o liczenie palców, przedmiotów, zauważanie rytmu w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej
o obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
o naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
o śpiewanie piosenek, rytmiczne poruszanie się przy muzyce
o przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkola

Zestaw ćwiczeń porannych.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

Piosenka:

„Przedszkolaczek”

 1. Jestem sobie przedszkolaczek,
  nie grymaszę i nie płaczę.
  Na bębenku marsza gram:
  Ram tam, tam, ram tam, tam.
 2. Mamy tu zabawek wiele.
  Razem bawić się weselej,
  bo kolegów dobrych mam:
  Ram tam, tam, ram tam, tam.
 3.  Mamy klocki, kredki, farby,
  to są nasze wspólne skarby.
  Bardzo dobrze tutaj mam:
  Ram tam, tam, ram tam, tam.
 4. Kto jest beksą i mazgajem,
  ten się do nas nie nadaje.
  Niechaj w domu siedzi sam:
  Ram tam, tam, ram tam, tam.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się – zwrot: „My name is…”
 • ćwiczenie liczenia od 1 do 10
 • nauka części ciała na podstawie zabaw ruchowych przy piosence „One little finger” – head, nose, chin, arm, leg, foot (głowa, nos, broda, ręka, noga, stopa); dodatkowo zwroty: up (góra) i down (dół)
 • utrwalanie nazw kolorów z użyciem kart obrazkowych i realnych przedmiotów
 • jesienne kolory: utrwalanie nazw kolorów z użyciem papierowych liści w jesiennych kolorach – zabawy przy piosence „Orange, yellow, red and brown”
 • wskazujemy kolejno: ceiling, floor, window, door (sufit, podłoga, okno, drzwi – zabawy ruchowe przy piosence „Wind the bobbin up”

Religia tematyka kompleksowa:

1. Po wakacjach znów się spotykamy.
2. Katecheza jest spotkaniem z Bogiem.
3. Nauka piosenki „Choć jestem mały jak palec”.
4. Dziękuję Bogu za rodziców.

Piosenka:

„Choć jestem mały jak palec

Choć jestem mały jak palec

Choć jestem mały jak mrówka

Ale proszę Cię Panie

Wejdź do mego serduszka La la la la la

Ale proszę Cię Panie Wejdź do mego serduszka

Co nas czeka:

 • 17.09.2020r. – spotkanie z Policjantem
 • 23.09.2020r. – Dzień Przedszkolaka

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720