WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Pierwszy raz w przedszkolu.
2. W przedszkolu.
3. Droga do przedszkola.
4. Nadeszła jesień.
5. Co robią zwierzęta jesienią?

Zadania:

• zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
• samodzielne korzystanie z toalety
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
• przebywanie na świeżym powietrzu
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
• podawanie swojego imienia i nazwiska
• poznawanie imion dzieci z grupy
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych
• nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta)
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, ciastoliny
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
• zapoznanie z oznakami jesieni
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
• zapoznanie z przedszkolem, kolegami i paniami
• zapoznanie z zasadami ruchu drogowego.

Piosenka:

HYMN PRZEDSZKOLAKA

Muzyka: Urszula Pakuła
Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I
Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.

II
Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

Ref:
Dzień przedszkolaka…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Spotykamy się razem aby chwalić Boga.
2.Bóg dał człowiekowi piękny świat.
3.Dziękujemy Bogu za zwierzęta.
4.Rośliny – dar od Boga.

Piosenka:

„Kto stworzył mrugające gwiazdki?”

1. Kto stworzył mrugające gwiazdki (zaciskamy i otwieramy dłonie trzymając je w górze)
Mrugające gwiazdki mrugające gwiazdki
Kto stworzył mrugające gwiazdki
Nasz Ojciec Bóg (rękami wskazujemy na siebie a następnie wyciągamy do góry palec wskazujący i środkowy)
2. Kto stworzył falujące morze (machamy rękami przed sobą pokazując fale)
3. Kto stworzył fruwające ptaszki (wyciągamy ręce jak skrzydła i machamy nimi)
4. Kto stworzył ciebie i mnie (wskazujemy na sąsiada a następnie na siebie)
5. Kto stworzył fruwające ptaszki /jak wyżej/
Falujące morze mrugające gwiazdki
Kto stworzył ciebie i mnie
Nasz Ojciec Bóg .

Co nas czeka:

 • 20.09.2021 r – Uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1. Jesień w sadzie.
2. Jesień w ogrodzie.
3. O sobie samym.
4. Moje zmysły.

Zadania:

• korzystanie z własnych zmysłów
• rozpoznawanie smaku
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• nabywanie koordynacji ruchowej
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
• uważne słuchanie rozmówcy
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani
• rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
• rysowanie na dowolne tematy
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
• odpowiadanie na pytania
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
• dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze
• wskazywanie wymienionych części ciała
• nazywanie danych części ciała
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Piosenka:

„Kasztanki”

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczy boczkiem,
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty
Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?
Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
Nowe zrzuci nam kasztanki w zielonej łupinie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Religia tematyka kompleksowa:

1.Cieszę się że Bóg dał mi życie.
2.Potrzebuję wody aby żyć.
3.Światło pomaga żyć.
4.Jezus kocha dzieci.

Piosenka:

„Bóg dobry jest”

Bóg dobry jest Bóg dobry jest Bóg dobry jest Dobry dla mnie jest.
Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie Dobry dla mnie jest.
Bóg światłem mym Bóg światłem mym Bóg światłem mym Dobry dla mnie jest.
Bóg żyje w nas Bóg żyje w nas Bóg żyje w nas Dobry dla mnie jest.

Co nas czeka:

 • 04.10.2021r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Zwierząt
 • 06.10.2021r – Kino Sferyczne
 • 14.10.2021r. – obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1. Urządzenia elektryczne.
2. Dbamy o zdrowie.
3. Pada deszcz.
4. Czy smoki to dinozaury?
5. Tutaj rosły paprocie.

Zadania:

• zakładanie ubrań, butów
• korzystanie z własnych zmysłów
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
• odpowiadanie na pytania
• słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich
• powtarzanie krótkich rymowanek
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny
• nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta, zielona)
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
• sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego
• zapoznanie z zawodem górnika, poznanie środowisko, w którym pracuje ( kopalnia)
jego narzędzi oraz wyglądu munduru galowego
• zapoznanie z wyglądem, nazwami oraz środowiskiem życia niektórych dinozaurów.

Piosenka:

Uczymy się lub utrwalamy piosenki, które wykorzystamy podczas uroczystości Pasowania Malucha na Przedszkolaka:

„Maszerują dzieci drogą”

Maszerują dzieci drogą raz, dwa, trzy,
Lewą nogą, prawą nogą
Raz, dwa, trzy.
A nad drogą słońce świeci
I uśmiecha się do dzieci
Raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Maszerują dzieci drogą raz, dwa, trzy,
Lewą nogą, prawą nogą
Raz, dwa, trzy.
Naprzód zuchy, naprzód śmiało
Będzie przygód tu niemało
Raz, dwa, raz, dwa, trzy.

„Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

„Kotek Puszek”

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w przedszkolu był z Agatką
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka

Nagle ruszył się fartuszek
Na podłogę skoczył Puszek
Teraz kotku będziesz z nami
My już ciebie nie oddam

„Ogórek”

Wesoło jesienią
w ogródku na grządce,
tu ruda marchewka, tam strączek.
Tu dynia jak słońce tam główka sałaty,
a w kącie ogórek wąsaty.

Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek
zielony ma garniturek
i czapkę i sandały
zielony, zielony jest cały.

Religia tematyka kompleksowa:

1.Dziękuję Bogu za chrzest.
2.Nauka piosenki „ W imię Ojca i Syna”.
3.Modlitwa w mojej rodzinie.
4.Słuchamy Bożych słów.

Piosenka:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do mnie się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Co nas czeka:

 • 04.11.2021 r. – sesja zdjęciowa do kalendarza
 • 25.11.2021 r.- Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Ze względu na to, że w naszej grupie są dzieci 3-letnie, które chodzą do przedszkola pierwszy rok będą one uczestniczyły w uroczystości Pasowania Malucha na Przedszkolaka wraz z grupą Słoneczka.

Pozostałe dzieci z naszej grupy oficjalnie przywitają swoich młodszych kolegów oraz będą pełniły rolę widowni. Uroczystość Pasowania Malucha na Przedszkolaka planujemy pod koniec listopada.

Ze względu na sytuację uroczystość odbędzie się bez udziału rodziców. Dokładny termin podamy Państwu w późniejszym terminie. Będzie on zależał od rozwoju sytuacji.


GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:

Zadania:

Piosenka:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Bóg wybiera Maryję na matkę Jezusa.
2.Mikołaj uczy mnie dobroci.
3.Razem ubieramy choinkę.
4.RadOsne oczekiwanie – Wigilia.
5.Jezus urodził się w stajence.

Piosenka:

„Wołek i osiołek”

1. Wołek, wołek, wołek i osiołek,
Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.

2. Trzech, trzech, trzech królów magów,
Wołek i osiołek, Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.

„Józefie, stajenki nie szukaj”

I.Józefie, stajenki nie szukaj,
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź.
Refren [x2]:
Przynieście ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.
II.W tym mieście nie szukaj schronienia,
nie znajdziesz tam wybawienia,
z Maryją do nas przyjdź.
Refren [x2]:
Przynieście ze sobą dziecinę…

Co nas czeka:

 • 02.12.2021r – Dzień Górnika
 • 06.12.2021r. – spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem
 • 21.12.2021r. – przedszkolna Wigilia.

STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Domowi ulubieńcy.
2. Zwierzęta są głodne.
3. Babcia i dziadek.
4. Zimowe zabawy.

Zadania:

• rytmiczne poruszanie się przy muzyce
• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg)
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują
• odpowiadanie na pytania
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
• zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
• podawanie swojego imienia i nazwiska
• nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
• wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
• uczestniczenie w krótkich programach artystycznych
• dzielenie się swoimi przeżyciami
• różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
• powtarzanie krótkich rymowanek
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika
• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
• poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer
• naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów.

Piosenka:

„Babcia i dziadek”

1. Pozdrawiamy babcię, dziadka,
całym sercem pozdrawiamy,
Zaśpiewamy teraz głośno:
Babciu mocno Cię kochamy.

Ref. Wiwat, babciu, wiwat dziadku,
Żyjcie w zdrowiu nam sto lat.
Wiwat, babciu, wiwat dziadku,
niech wam śpiewa cały świat.

2. Pozdrawiamy babcię, dziadka,
całym sercem pozdrawiamy,
Zaśpiewamy teraz głośno:
Dziadku mocno Cię kochamy.

Ref. Wiwat, babciu, wiwat dziadku…
3. Dziadek wnuki swe przytuli,
babcia zaraz da buziaka,
a to bardzo ważna sprawa,
dla każdego przedszkolaka.

Ref. Wiwat, babciu, wiwat dziadku…

„Bałwanek”

I. Ulepiła zima
dla dzieci bałwanka,
wszyscy się radują
od samego ranka

ref. Tańczy, tańczy z nami
mroźna pani Zima,
tańczyć nagle z zimą
bałwanek zaczyna

II. Stoją dzieci w kole
piosenkę śpiewają,
prezent dla bałwanka
bardzo ładny mają.

III. Kolorową czapkę,
szalik kolorowy
oraz zaproszenie
na koncert zimowy.

Religia tematyka kompleksowa:

1. Jezus urodził się w stajence.
2. Pasterze i Królowie składają dary Jezusowi.
3. Dziękujemy Bogu za Babcie i Dziadka.
4. Śpiewamy kolędy dla małego Jezusa.

Piosenka:

Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.

Przybieżeli do Betlejem pasterze.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Co nas czeka:

 • 21.01.2022 r. – niespodzianka z okazji Dnia Babci i Dziadka.

LUTY

Tematyka kompleksowa:

1. Jestem samodzielny w kuchni.
2. Chcę być matematykiem!
3. Spotkanie z bajką.
4. W krainie baśni.

Zadania:

• rytmiczne poruszanie się przy muzyce
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób
• zapoznanie z zawodem kucharza
• reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji
• słuchanie bajek i baśni, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
• uczestniczenie w zabawach ruchowych
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• odpowiadanie na pytania
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
• podawanie swojego imienia i nazwiska
• nazywanie członków swojej rodziny
• dzielenie się swoimi przeżyciami
• różnicowanie odgłosów słyszanych w kuchni, naśladowanie ich
• powtarzanie krótkich rymowanek
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• rozpoznawani wizytówki ze swoim imieniem
• rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika, liczenie palców, przedmiotów itp.
• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
• zabawy z rytmami
• układanie prostych kompozycji, mozaiki, obrazków z figur geometrycznych
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Piosenka:

„Z mamą w kuchni”

1.Mama piecze ciasto,
my jej pomagamy.
Z mąki, jajek, cukru
ciasto ugniatamy.

Ref.: Pomagamy mamie
w domowych pracach,
kiedy zmęczona
do domu wraca.

2.Zupę razem z mamą
dzisiaj gotujemy,
przyprawiamy, wymieszamy
i ze smakiem zjemy.

Ref.: Pomagamy…

3.Kanapki z mamusią
chcemy przygotować,
z jajkiem, serem i szczypiorkiem,
będą nam smakować.

„Baśnie”

1.Baśni słuchają dzieci
i dorośli też lubią baśnie.
Każdy chętnie posłucha
pięknej baśni, zanim zaśnie.

2.W baśniach mieszkają wróżki,
dobre elfy i czarodzieje.
W baśniach z pomocą przyjdą
zawsze wiem przyjaciele.

3.Baśnie to tajemnica,
w baśniach różne cuda i dziwy,
w baśniach świat całkiem inny,
nie do końca jest prawdziwy.

Religia tematyka kompleksowa:

Piosenka:

Co nas czeka:

 • 11.02.2022r. – bal karnawałowy.

MARZEC

Tematyka kompleksowa:

1. Chciałbym być muzykiem.
2. Chciałbym być aktorem.
3. Czekamy na nadejście wiosny.
4. Nadeszła wiosna
5. Chciałbym być sportowcem.

Zadania:

• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
• zakładanie ubrań, butów
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
• przebywanie na świeżym powietrzu
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
• uważne słuchanie rozmówcy
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą
• podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci
• rysowanie na dowolne tematy
• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
• doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
• stosowanie gestów jako znaków umownych, np. palec wskazujący na ustach jako prośba o zachowanie ciszy
• zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się
• oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu
• naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt
• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
• reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji
• słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich
• różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku
• zapoznanie z różnymi instrumentami muzycznymi
• powtarzanie krótkich rymowanek
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, masy solnej
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy)
• założenie hodowli roślin
• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach)
• sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

Piosenka:

„Kle, kle boćku, kle, kle”.

1.Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

2.Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

3.Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam sprowadzasz. (bis)

Religia tematyka kompleksowa:

Piosenka:

Co nas czeka:

 • 21.03.2022 r. – powitanie wiosny.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720