WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Pierwszy raz w przedszkolu.
2. W przedszkolu.
3. Droga do przedszkola.
4. Nadeszła jesień.
5. Co robią zwierzęta jesienią?

Zadania:

• zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
• samodzielne korzystanie z toalety
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
• przebywanie na świeżym powietrzu
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
• podawanie swojego imienia i nazwiska
• poznawanie imion dzieci z grupy
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych
• nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta)
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, ciastoliny
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
• zapoznanie z oznakami jesieni
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają
• zapoznanie z przedszkolem, kolegami i paniami
• zapoznanie z zasadami ruchu drogowego.

Piosenka:

HYMN PRZEDSZKOLAKA

Muzyka: Urszula Pakuła
Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I
Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.

II
Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

Ref:
Dzień przedszkolaka…

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Spotykamy się razem aby chwalić Boga.
2.Bóg dał człowiekowi piękny świat.
3.Dziękujemy Bogu za zwierzęta.
4.Rośliny – dar od Boga.

Piosenka:

„Kto stworzył mrugające gwiazdki?”

1. Kto stworzył mrugające gwiazdki (zaciskamy i otwieramy dłonie trzymając je w górze)
Mrugające gwiazdki mrugające gwiazdki
Kto stworzył mrugające gwiazdki
Nasz Ojciec Bóg (rękami wskazujemy na siebie a następnie wyciągamy do góry palec wskazujący i środkowy)
2. Kto stworzył falujące morze (machamy rękami przed sobą pokazując fale)
3. Kto stworzył fruwające ptaszki (wyciągamy ręce jak skrzydła i machamy nimi)
4. Kto stworzył ciebie i mnie (wskazujemy na sąsiada a następnie na siebie)
5. Kto stworzył fruwające ptaszki /jak wyżej/
Falujące morze mrugające gwiazdki
Kto stworzył ciebie i mnie
Nasz Ojciec Bóg .

Co nas czeka:

  • 20.09.2021 r – Uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1. Jesień w sadzie.
2. Jesień w ogrodzie.
3. O sobie samym.
4. Moje zmysły.

Zadania:

• korzystanie z własnych zmysłów
• rozpoznawanie smaku
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• nabywanie koordynacji ruchowej
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
• uważne słuchanie rozmówcy
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela
• reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani
• rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
• rysowanie na dowolne tematy
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
• odpowiadanie na pytania
• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
• dotykanie swojego ciała, zabawy z wykorzystaniem palców, dłoni, głowy ramion itd.; oglądanie siebie w lustrze
• wskazywanie wymienionych części ciała
• nazywanie danych części ciała
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Piosenka:

„Kasztanki”

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczy boczkiem,
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty
Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?
Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
Nowe zrzuci nam kasztanki w zielonej łupinie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Cieszę się że Bóg dał mi życie.
2.Potrzebuję wody aby żyć.
3.Światło pomaga żyć.
4.Jezus kocha dzieci.

Piosenka:

„Bóg dobry jest”

Bóg dobry jest Bóg dobry jest Bóg dobry jest Dobry dla mnie jest.
Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie Dobry dla mnie jest.
Bóg światłem mym Bóg światłem mym Bóg światłem mym Dobry dla mnie jest.
Bóg żyje w nas Bóg żyje w nas Bóg żyje w nas Dobry dla mnie jest.

Co nas czeka:

  • 04.10.2021r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Zwierząt
  • 06.10.2021r – Kino Sferyczne
  • 14.10.2021r. – obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1. Urządzenia elektryczne.
2. Dbamy o zdrowie.
3. Pada deszcz.
4. Czy smoki to dinozaury?
5. Tutaj rosły paprocie.

Zadania:

• zakładanie ubrań, butów
• korzystanie z własnych zmysłów
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
• odpowiadanie na pytania
• słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich
• powtarzanie krótkich rymowanek
• wypowiadanie się prostymi zdaniami
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny
• nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta, zielona)
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu
• wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
• sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia
• stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
• składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego
• zapoznanie z zawodem górnika, poznanie środowisko, w którym pracuje ( kopalnia)
jego narzędzi oraz wyglądu munduru galowego
• zapoznanie z wyglądem, nazwami oraz środowiskiem życia niektórych dinozaurów.

Piosenka:

Uczymy się lub utrwalamy piosenki, które wykorzystamy podczas uroczystości Pasowania Malucha na Przedszkolaka:

„Maszerują dzieci drogą”

Maszerują dzieci drogą raz, dwa, trzy,
Lewą nogą, prawą nogą
Raz, dwa, trzy.
A nad drogą słońce świeci
I uśmiecha się do dzieci
Raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Maszerują dzieci drogą raz, dwa, trzy,
Lewą nogą, prawą nogą
Raz, dwa, trzy.
Naprzód zuchy, naprzód śmiało
Będzie przygód tu niemało
Raz, dwa, raz, dwa, trzy.

„Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

„Kotek Puszek”

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w przedszkolu był z Agatką
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka

Nagle ruszył się fartuszek
Na podłogę skoczył Puszek
Teraz kotku będziesz z nami
My już ciebie nie oddam

„Ogórek”

Wesoło jesienią
w ogródku na grządce,
tu ruda marchewka, tam strączek.
Tu dynia jak słońce tam główka sałaty,
a w kącie ogórek wąsaty.

Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek
zielony ma garniturek
i czapkę i sandały
zielony, zielony jest cały.

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Dziękuję Bogu za chrzest.
2.Nauka piosenki „ W imię Ojca i Syna”.
3.Modlitwa w mojej rodzinie.
4.Słuchamy Bożych słów.

Piosenka:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do mnie się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Co nas czeka:

  • 04.11.2021 r. – sesja zdjęciowa do kalendarza
  • 25.11.2021 r.- Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Ze względu na to, że w naszej grupie są dzieci 3-letnie, które chodzą do przedszkola pierwszy rok będą one uczestniczyły w uroczystości Pasowania Malucha na Przedszkolaka wraz z grupą Słoneczka.

Pozostałe dzieci z naszej grupy oficjalnie przywitają swoich młodszych kolegów oraz będą pełniły rolę widowni. Uroczystość Pasowania Malucha na Przedszkolaka planujemy pod koniec listopada.

Ze względu na sytuację uroczystość odbędzie się bez udziału rodziców. Dokładny termin podamy Państwu w późniejszym terminie. Będzie on zależał od rozwoju sytuacji.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720