WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. To jestem ja.
2. Moja grupa.
3. Moja droga do przedszkola.
4. Idzie jesień… przez las, park.

Zadania:

o Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
o Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
o Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
o Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
o Zapoznanie z zawodem policjanta.
o Rozwijanie umiejętności kształtowania rytmów kilkuelementowych.
o Nauka rozróżniania prawej strony i lewej strony.
o Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek,
szczęście, uczciwość.
o Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew oraz zapoznawanie się z wyglądem ich liści.
o Rozwijanie spostrzegania wzrokowego: figur geometrycznych, liter i cyfr.

Zestaw ćwiczeń porannych wg. Innowacji Pedagogicznej „Przez ruch do zdrowia”.
Spacery po najbliższej okolicy przedszkola, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

Piosenki do nauki:

„Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?”

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Przywitanie – Hello | Super Simple Songs
 • Oto ja – One little finger | Super Simple Songs
 • Polecenia – Make a circle | Super Simple Songs
 • Powtórka części ciala – Pinocchio | Super Simple Songs

Co nas czeka:

 • 13.09.2019r.- wychodzimy na zajęcia biblioteczne w Pałacu Młodzieży na godz. 09:30, śniadanie
  w tym dniu odbędzie się o godz. 08:30
 • 16.09.2019r.- wychodzimy na zajęcia przyrodnicze w Pałacu Młodzieży na godz. 09:00, śniadanie
  w tym dniu odbędzie się o godz. 08:00
 • 18.09.2019r. – bierzemy udział w Rajdzie przedszkolaka w Parku Kościuszki, prosimy o sportowy
  strój dla dzieci
 • 20.09.2019r. – w naszym przedszkolu obchodzimy Święto Przedszkolaka i zapraszamy dzieci do
  wspólnej zabawy.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa

1. Jesień w ogrodzi i w sadzie
2. Co z czego otrzymujemy?
3. Zwierzęta jesienią.
4. Jesienna pogoda.
5. Moja rodzina.

Zadania:

o Poszerzanie wiedzy na temat jesieni: charakterystycznych cech pogody, dobierania
odpowiedniego ubioru, jesiennych zwyczajów zwierząt, gromadzenia zapasów na zimę.
o Układnie rymów do podanych słów.
o Odszukiwanie słów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
o Poznawanie liczb: 1,2,3,4 oraz zapisu i znaczenia znaków graficznych + oraz =.
o Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, m, i.
o Odszukiwanie i zaznaczanie miejsca danej głoski w wyrazie.
o Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Zestaw ćwiczeń porannych wg. Innowacji Pedagogicznej „Przez ruch do zdrowia”.
Spacery po najbliższej okolicy przedszkola, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

Piosenki do nauki:

„Jesienna zagadka”; „Dzień Nauczyciela”

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • The farm | Super Simple Songs
 • How`s the Weather | Super Simple Songs
 • My family | Super Simple Songs
 • Powtórka – QUIZ

Co nas czeka:

 • 03.10.19r. – Jesienna sesja zdjęciowa
 • 04.10.19r. – Dzień Zwierząt w naszym przedszkolu, przynosimy pluszowych pupili oraz można
  przyprowadzić prawdziwe zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem
 • 08.10.19r.- „ Po drodze nam z Lego” -spotkanie z pracownikami straży miejskiej
 • 11.10.19r. – Kino sferyczne w naszym przedszkolu
 • 14.10.19r .- Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu
 • 16.10.19r. – Akademia Zdrowego Uśmiechu
 • 18.10.19r. – Zajęcia biblioteczne w Pałacu Młodzieży

………………………………………………………………………………………………………………………………..

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa

1. Mój dom.
2. Przygotowanie ludzi do zimy.
3. Moje prawa i obowiązki.
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zadania:

o Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
o Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
o Wyodrębnianie głosek w nagłosie, .
o Poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
o Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
o Akceptowanie równości praw wszystkich.
o Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze
roku
o Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
o Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
o Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
o Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
o Spożywanie różnorodnych pokarmów.
o Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem,
ruchem.
o Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
o Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
o Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez
podejmowanie działalności plastycznej.
o Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
o Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
o Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
o Podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy.
o Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
o Nauka krótkich piosenek.
o Uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg innowacji pedagogicznej pt. „Przez ruch do
zdrowia”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

Piosenka: „Jesteśmy Polką i Polakiem”

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty / x2
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty / x 2
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty / x 2
Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty / x 2
Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty / x 2

„Jesteśmy Polakami”

My jesteśmy Polakami’
Naszym godłem Orzeł Biały,
a stolicą jest Warszawa,
znać jej nazwę ważna sprawa.
Nauczyłem się w przedszkolu,
rzecz to bardzo oczywista,
dbać o wszystko dookoła,
bo ojczyzna jest mi bliska.
My jesteśmy Polakami,
nasze Tatry są górami,
a królową rzek jest Wisła,
Polska to nasza ojczyzna.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Halloween – Five little pumpkins | Super Simple Songs
 • Happy Birthday Teddy bear – Happy Birthday song | Super Simple Songs
 • Day and night – | Super Simple Songs
 • Powtórka – QUIZ

Co nas czeka:

 • 04.11.19 r. – odbędzie się przedstawienie pt.”Jaś i Małgosia” w wykonaniu Falko Show. Przedstawienie odbędzie się o godz.15:00. Prosimy o odbiór dzieci około godz.16:00
 • 08.11.19 r. i 22.11.19 r. – weźmiemy udział w zajęciach bibliotecznych w Pałacu Młodzieży
 • 18.11.19 r. – weźmiemy udział w zajęciach przyrodniczych w Pałacu Młodzieży
 • 25.11.19 r. – Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu

………………………………………………………………………………………………………………………………..

GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
2. Idzie zima ze śniegiem
3. Ida święta
4. Spotkanie przy wigilijnym stole

Zadania:

o Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
o Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
o Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania
o Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach
o Wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku
o Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środkuo
o Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
o Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
o Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
o Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
o Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich
o Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennejo
o Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
o Układanie rymów do podanych słów
o Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
o Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg innowacji pedagogicznej pt. „Przez ruch do
zdrowia”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

Piosenka: „W kopalni”

1. Górnik świdrem węgiel kruszy,
z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył,
winda w górę go porywa.

Ref. A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień!
Zabawa górnicza, więc ciesz się i śmiej!

2. Jutro węgla bryły czarne
kolejarze w świat powiozą.
A po jutrze – piece nasze
będą grzały na złość mrozom.

Ref. A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień..

Rymowanka: „Święty Mikołaj”

Z malutkiego niby domu
patrzy Św. Mikołaj.
Nosi on okulary
i długą brodę, bo jest stary.
Teraz wkłada ciepłe buty,
chociaż jeszcze nie jest luty.
Ciężki worek na plecach
dźwiga,
mnóstwo gwiazdek wokół
miga.
Jasne gwiazdy przed nim
kroczą,
aby wszystko mógł zobaczyć
nocą.
Przed każdym domem cicho
staje i z worka dzieciom paczuszki
daje.
Rozdał prezenty- skończona
praca,
teraz do domu szybciutko
wraca.
Święty Mikołaj zasnął już,
jutro wyruszy w drogę znów.

Piosenka: „What do You want for Christmas” – Super Simple Song

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa’s on his way.
I want a train. I want a train.
I want a great big train.
A train? A train!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa’s on his way.
I want a rocket. I want a rocket.
I want a great big rocket.
A rocket? A rocket!
Prepare for lift-off…5, 4, 3, 2, 1, LIFT-OFF!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa’s on his way.
I want a robot. I want a robot.
I want a great big robot.
A robot? A robot!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa’s on his way.
I want a teddy bear. I want a teddy bear.
I want a great big teddy bear.
A teddy bear? A teddy bear!
Right leg. Left leg. Right arm. Left arm.
Oh no!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa’s on his way.
Santa’s on his way!

Piosenka: „Jedzie Mikołaj”

Ref.: Pędzą sanie dzwonki dzwonią
płatki śniegu z wichrem gonią
a Mikołaj uśmiechnięty
w worku wiezie nam prezenty.

 1. Ma grzebienie dla fryzjera,
  dla ślimaka kilo sera
  a dla grochu ma kapustę
  a dla chudych mleko tłuste.

Ref.: Pędzą sanie dzwonki dzwonią…

 1. Okulary ma dla babci
  a dla dziadka parę kapci
  a dla taty ma żyletki
  a dla mamy do ust kredki

Ref.: Pędzą sanie dzwonki dzwonią…

 1. Dla dobrego ma cukierka
  a dla złego – rózga wielka
  grzecznym dzieciom da prezenty
  kocha nas Mikołaj Święty.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Pożegnanie – Goodbye | Super Simple Songs
 • Zabawa w kole – Walk around the circle| Super Simple Songs
 • Poznajemy się – What`s your name? | Super Simple Songs
 • Powtórka – gra podłogowa

Co nas czeka:

• 18.12.19 – WIGILIA przedszkolna – prosimy ubrać dzieci odświętnie

• 16.12.19 – godz. 16:30- JASEŁKA przedszkolne

• 06.12.19 –  przedszkole gości Świętego Mikołaja

• 04.12.19 –  Barbórka – Dzień Górnika – obowiązuje strój galowy

……………………………………………………………………………………………………………………………….

STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa

 1. Mijają dni,miesiące,lata.
 2. Zima i zwierzęta.
 3. Dawniej i dziś.
 4. Babcia i dziadek.
 5. Zabawy na śniegu.

Zadania:

o Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
o Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
o Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
o Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
o Poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
o Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
o Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
o Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
o Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
o Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
o Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
o Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
o Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.

o Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
o Spożywanie różnorodnych pokarmów.
o Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
o Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
o Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
o Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
o Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
o Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
o Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
o Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
o Przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
o Nauka krótkich piosenek.
o Uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg innowacji pedagogicznej pt. „Przez ruch do zdrowia”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 9,10.

Piosenki: „Babcia od bajek, dziadek od zagadek”

Moja Babcia i mój Dziadek
To wspaniali są dziadkowie,
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie.
Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek,
Jakie wnukom opowiada
Moja Babcia i mój dziadek.
Poprosimy naszą Babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną.
Posadzimy teraz Dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku, powiedz nam zagadkę
Całkiem nową, prosto z głowy.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Dni tygodnia – Piosenka dla dzieci | The Singing Walrus
 • Członkowie rodziny – Baby Shark | Kids Songs | Super Simple Songs
 • Ubrania zimowe – Put On Your Shoes | Clothing Song for Kids | Super Simple Songs

Co nas czeka:

• 31.01.20 – godz 10:00 – 11:45 – uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka

• 09.01.20 – godz: 10:00 koncert kolęd i pastorałek

• 07.01.20 – przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Szopka kukiełkowa”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LUTY

Tematyka kompleksowa

 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 2. Sporty zimowe
 3. Baśnie, bajki, bajeczki
 4. Muzyka wokół nas

Zadania:

o  poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
o poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
o gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
o poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
o poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
o wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
o rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
o odróżnianie druku od pisma
o wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o słuchanie muzyki o różnym charakterze,
o poznawanie różnych sportów zimowych ukazanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
o budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania, przewidywanie jego całościowego obrazu
o łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
o poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
o uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.
o rozwiązywanie zagadek, rebusów.
o tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
o różnicowanie samogłosek i spółgłosek
o akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
o słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
o poruszanie się pod dyktando nauczyciela
o uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 9,10.

Piosenki: „Idzie zima”

1. Idzie zima, pani zima, nic jej chyba nie zatrzyma.

Białym śnieżkiem sypie w koło, żeby było nam wesoło.

ref. Hu, hu, ha, hu, hu, ha,

śnieżnych zabaw nadszedł czas./ bis

2. Idzie zima, pani zima, lodem wszystkie rzeki ścina.

Drzewa i dachy maluje, białej farby nie żałuje

ref. Hu, hu, ha…

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Dni tygodnia – Made a circle | Super Simple Songs
 • Mój dom – Wind The Bobbin Up | Super Simple Songs
 • Polecenia – Open Shut Them Song for Kids | Nursery Rhymes and Activity Songs
 • Bałwanek – I`am a little Snowman| Super Simple Songs

Co nas czeka:

• 13.02.20 – przedszkole będzie gościć Teatr Falkoshow z przedstawianiem pt. „Zaczarowany Kapturek”

• 17.02.20 -BAL KARNAWAŁOWY

……………………………………………………………………………………………………………………………….

MARZEC

Tematyka kompleksowa:

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
3. Marcowa pogoda
4. Wiosenne przebudzenia.

Zadania:

o poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref
klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
o poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm)
o poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
o zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania
w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
o obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz
dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze
kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki),
kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
o poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
o obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
o poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
o wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
o czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
o poznawanie oznak nadchodzącej wiosny
o uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z
tym dniem
o obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody:
temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru
składników pogody (np. wiatromierz itp.)
o poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
o Poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
o dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni
tygodnia, miesięcy.
o Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
o Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
o Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
o Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
o Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
o Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie
działalności plastycznej.
o Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
o Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
o Nauka krótkich piosenek.
o Uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg innowacji pedagogicznej pt. „Przez ruch do zdrowia”.
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 13, 14.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Zwierzęta na farmie – The Animals on the Farm | Super Simple Songs
 • przyimki miejsca – The Animals on the Farm | Super Simple Songs
 • Autobus/miasto – The wheels on the Bus | Super Simple Songs
 • powtórka tematyki tygodnia – QUIZ

Co nas czeka:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Wiosenne powroty.
2. Wielkanoc.
3. Wiosna na wsi
4. Dbamy o przyrodę.

Zadania:

o zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
o poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie
o analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
o uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
o opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
o wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
o wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
o posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
o kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
o nazywanie barw – ciepłych i zimnych
o rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
o mierzenie długości, szerokości i wysokości jednego przedmiotu, np. biurka
o układanie rymów do podanych słów
o odróżnianie druku od pisma
o wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o  szanowanie wody, niemarnowanie jej
o  poznawanie sposobów ochrony środowiska
o  poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii)
o wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
o poznawanie przejawów działalności ekologicznej

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg innowacji pedagogicznej pt. „Przez ruch do zdrowia”.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 13, 14.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Zwierzęta z ZOO – Let`s do to the ZOO | Super Simple Songs
 • Zajrzyjmy do ZOO – książeczka Peep inside the ZOO – praca z obrazkiem
 • Ten bunnies song 1-10|The Kiboomers – Kids Music Channel
 • powtórka tematyki tygodnia – QUIZ

Co nas czeka:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

MAJ

Tematyka kompleksowa:

1. Miejscowość,mój region
2. Łąka w maju
3.  Moja Ojczyzna
4. Dbamy o nasze zdrowie
5. Święto Rodziców

Zadania:

o nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
o poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
o poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
o poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
o poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
o dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy
o próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
o dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.
o  wskazywanie położenia Polski na mapie Europy
o wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
o wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami
o poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.
o wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
o czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
o rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
o odróżnianie druku od pisma
o wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o  podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
o poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
o stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
o zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
o poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
o poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
o wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
o wyjaśnianie zjawiska tęczy.
o wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
o poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
o opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
o opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
o podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
o wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
o opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
o podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
o opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny

 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 33.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • The Itsy bitsy spider – Super Simple Song
 • Here is the beehive – Super Simple Song
 • Five little speckled frogs – Super Simple Song

Co nas czeka:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

1. Niby tacy sami a jednak inni.
2. Czekamy na lato.
3. Wakacyjne podróże.
4. Pożegnania nadszedł czas.

Zadania:

o poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
o poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
o akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
o obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.
o akceptowanie równości praw wszystkich.
o rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
o nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
o dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.
o wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
o przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
o orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
o zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
o zorganizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
o przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
o czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
o Poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
o dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
o Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
o Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
o Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
o Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
o Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
o Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
o Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
o Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
o Odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
o Nauka krótkich piosenek.
o Uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg innowacji pedagogicznej pt. „Przez ruch do zdrowia”.
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 19,20.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Very hungry caterpillar – Super Simple Song
 • Are You hungry? – Super Simple Song
 • Brush your teeth –  Super Simple Song

Co nas czeka:

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720