WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Co słychać w przedszkolu?
2. Jak być superbezpiecznym?
3. Jakie są moje supermoce?
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
5. Jak jesienią dbać o zdrowie?

Zadania:

• wiązanie obuwia
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia;
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
• wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu
• zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
• sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
• interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych
• rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
• porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
• nazywanie źródeł dźwięków
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela
• rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka
• słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste
• poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Piosenka:

ZNAKI DROGOWE

Muzyka: Jolanta Kucharczyk
Słowa: Jolanta Kucharczyk

I
Na ulicach jest tak dużo samochodów,
na chodnikach i na przejściach tylu pieszych.
Jak bezpiecznie chodzić, jak bezpiecznie jeździć,
gdy się każdy w swoją stronę spieszy?

Ref.:
To znaki drogowe i sygnały świetlne
pilnują, żeby było na drogach bezpiecznie.
Te znaki ostrzegają, tamte informują,
te coś nakazują, tamte zakazują.

II
Ten okrągły znak to ścieżka dla rowerów,
a ten dla rowerów, ale też dla pieszych.
Przed każdym przedszkolem i przed każdą szkołą
stoi ważny znak – uwaga, dzieci!

Ref.: To znaki drogowe…

III
Jadę z tatą na wycieczkę rowerową,
mamy światła odblaskowe, mamy kaski.
Tata mi tłumaczy, jak bezpiecznie jeździć,
wciąż objaśnia mi drogowe znaki.

Ref.: To znaki drogowe…

HYMN PRZEDSZKOLAKA

Muzyka: Urszula Pakuła
Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I
Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.

II
Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

Ref:
Dzień przedszkolaka…

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Z radością poznajemy Pana Jezusa.
2.Dziękujemy Bogu za cały świat.
3.Odkrywamy ślady Boga w przyrodzie.
4.Dziękuję Bogu , że jestem.

Piosenka:

„Gdy idziemy poprzez świat.”
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myś1.

Ref.:
Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las – chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film – chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.

Co nas czeka:

 • 13.09.2021 r.- zajęcia przyrodnicze
 • 20.09.2021 r. – uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka
 • 27.09.2021 r. – zajęcia komputerowe
 • 28.09.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”.

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1. Co robią zwierzęta jesienią?
2. Kto może być nauczycielem?
3. W co bawi się z nami jesienny wiatr?
4. Jakie plany mają zwierzęta?

Zadania:

• określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu
• wiązanie obuwia
• rozwijanie koordynacji ruchowej
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• nauka elementów wybranych tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki
• śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
• wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów)
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Piosenka:

„Jesienna cza – cza.”

1. Kolorowa jesień już chodzi po lesie,
w kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.
Wietrzyk gwiżdże cza-czę w jesiennym bukiecie,
a dzieci śpiewają cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza,cza,cza,
cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę,
więc tańczę i ja.

2. Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,
jarzębina sznur dziś czerwony ma.
Jesienny już czas, moc kolorów jest wszędzie,
jesienią śpiewamy cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza, cza, cza…

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Różaniec – róże dla Matki Bożej.
2.Nauka piosenki „ Jak paciorki różańca”.
3.Chwalimy Boga razem ze świętymi.
4.Modlimy się za naszych zmarłych.

Piosenka:

„Jak paciorki różańca.”

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

My także mamy małe zwiastowania,
My też czekamy Twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.
W tajemnicach radosnych módl się za nami!

Co nas czeka:

 • 04.10.2021r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Zwierząt
 • 06.10.2021r – Kino Sferyczne
 • 14.10.2021r. – obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia komputerowe
 • 12.10 i 26.10.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”.

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1.Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
2.Co powinien wiedzieć każdy Polak?
3.Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
4.Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?
5.Moje prawa i obowiązki.

Zadania:

• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
• akceptowanie równości praw wszystkich
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty
• wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
• próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
• nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
• poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
• poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
• wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
• poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
• dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, Internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Piosenka:

PAN LISTOPAD

Muzyka: Zofia Holska-Albekier
Słowa: Krystyna Kwiatkowska

I. Pan listopad gra na basie
dylu, dylu, dyl.
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

Ref.:
Wesoło gra muzyka,
pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka
tańcz, gdy chcesz.

II. Pan listopad gra na bębnie
bara, bara, bum.
Z deszczem puka równo,
pięknie koncert daje mu.

Ref.:
Wesoło gra muzyka…

III. Pan listopad gra na flecie
fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek kubraczek nut.

Ref.:
Wesoło gra muzyka…

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.Poprzez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi
2.Nauka piosenki „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
3.Pan Jezus jest naszym Królem
4.Bóg mówi do nas poprzez Pismo Święte.

Piosenka:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do mnie się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Co nas czeka:

 • 11.2021 r.- zajęcia przyrodnicze
 • 11.2021 r. – zajęcia komputerowe
 • 09.11.2021 r. i 23.11.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”
 • 25.11.2021 r. – obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720