WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Co słychać w przedszkolu?
2. Jak być superbezpiecznym?
3. Jakie są moje supermoce?
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
5. Jak jesienią dbać o zdrowie?

Zadania:

• wiązanie obuwia
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia;
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
• wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu
• zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
• sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
• interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych
• rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
• porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
• nazywanie źródeł dźwięków
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela
• rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka
• słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste
• poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Piosenka:

ZNAKI DROGOWE

Muzyka: Jolanta Kucharczyk
Słowa: Jolanta Kucharczyk

I
Na ulicach jest tak dużo samochodów,
na chodnikach i na przejściach tylu pieszych.
Jak bezpiecznie chodzić, jak bezpiecznie jeździć,
gdy się każdy w swoją stronę spieszy?

Ref.:
To znaki drogowe i sygnały świetlne
pilnują, żeby było na drogach bezpiecznie.
Te znaki ostrzegają, tamte informują,
te coś nakazują, tamte zakazują.

II
Ten okrągły znak to ścieżka dla rowerów,
a ten dla rowerów, ale też dla pieszych.
Przed każdym przedszkolem i przed każdą szkołą
stoi ważny znak – uwaga, dzieci!

Ref.: To znaki drogowe…

III
Jadę z tatą na wycieczkę rowerową,
mamy światła odblaskowe, mamy kaski.
Tata mi tłumaczy, jak bezpiecznie jeździć,
wciąż objaśnia mi drogowe znaki.

Ref.: To znaki drogowe…

HYMN PRZEDSZKOLAKA

Muzyka: Urszula Pakuła
Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I
Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.

II
Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

Ref:
Dzień przedszkolaka…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Z radością poznajemy Pana Jezusa.
2.Dziękujemy Bogu za cały świat.
3.Odkrywamy ślady Boga w przyrodzie.
4.Dziękuję Bogu , że jestem.

Piosenka:

„Gdy idziemy poprzez świat.”
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myś1.

Ref.:
Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las – chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film – chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.

Co nas czeka:

 • 13.09.2021 r.- zajęcia przyrodnicze
 • 20.09.2021 r. – uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka
 • 27.09.2021 r. – zajęcia komputerowe
 • 28.09.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”.

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1. Co robią zwierzęta jesienią?
2. Kto może być nauczycielem?
3. W co bawi się z nami jesienny wiatr?
4. Jakie plany mają zwierzęta?

Zadania:

• określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu
• wiązanie obuwia
• rozwijanie koordynacji ruchowej
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• nauka elementów wybranych tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki
• śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
• wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów)
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Piosenka:

„Jesienna cza – cza.”

1. Kolorowa jesień już chodzi po lesie,
w kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.
Wietrzyk gwiżdże cza-czę w jesiennym bukiecie,
a dzieci śpiewają cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza,cza,cza,
cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę,
więc tańczę i ja.

2. Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,
jarzębina sznur dziś czerwony ma.
Jesienny już czas, moc kolorów jest wszędzie,
jesienią śpiewamy cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza, cza, cza…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Różaniec – róże dla Matki Bożej.
2.Nauka piosenki „ Jak paciorki różańca”.
3.Chwalimy Boga razem ze świętymi.
4.Modlimy się za naszych zmarłych.

Piosenka:

„Jak paciorki różańca.”

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

My także mamy małe zwiastowania,
My też czekamy Twego nawiedzenia,
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.
W tajemnicach radosnych módl się za nami!

Co nas czeka:

 • 04.10.2021r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Zwierząt
 • 06.10.2021r – Kino Sferyczne
 • 14.10.2021r. – obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia komputerowe
 • 12.10 i 26.10.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”.

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1.Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
2.Co powinien wiedzieć każdy Polak?
3.Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
4.Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?
5.Moje prawa i obowiązki.

Zadania:

• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
• akceptowanie równości praw wszystkich
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty
• wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
• próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
• nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
• poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
• poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
• wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
• poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
• dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, Internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Piosenka:

PAN LISTOPAD

Muzyka: Zofia Holska-Albekier
Słowa: Krystyna Kwiatkowska

I. Pan listopad gra na basie
dylu, dylu, dyl.
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

Ref.:
Wesoło gra muzyka,
pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka
tańcz, gdy chcesz.

II. Pan listopad gra na bębnie
bara, bara, bum.
Z deszczem puka równo,
pięknie koncert daje mu.

Ref.:
Wesoło gra muzyka…

III. Pan listopad gra na flecie
fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek kubraczek nut.

Ref.:
Wesoło gra muzyka…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Poprzez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi
2.Nauka piosenki „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
3.Pan Jezus jest naszym Królem
4.Bóg mówi do nas poprzez Pismo Święte.

Piosenka:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do mnie się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Co nas czeka:

 • 11.2021 r.- zajęcia przyrodnicze
 • 11.2021 r. – zajęcia komputerowe
 • 09.11.2021 r. i 23.11.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”
 • 25.11.2021 r. – obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Co cieszy Mikołaja?
2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
4. Który żywioł jest najważniejszy?

Zadania:

• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
• porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• próby samodzielnego czytania
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki)
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• rysowanie z wyobraźni
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
• posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących
• budowanie szeregów złożonych z wielu elementów
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
• wymienianie nazw miesięcy należących do zimy
• rozgrywanie gier planszowych, wspierających matematyczne umiejętności dzieci
• poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty
• poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi
• poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej
• poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca
• uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja.

Piosenka:

„A Mikołaj pędzi”

I.Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta,
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach,
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami,
Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami.

Ref.:
A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

II.Święty Mikołaju my ci pomożemy,
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy,
Potem pod choinką siądziesz razem z nami,
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami.

„Panna zielona”

I.Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Ref.:
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt!

Język angielski tematyka kompleksowa:

Religia tematyka kompleksowa:

1.W adwencie czekamy na przyjście Jezusa.
2.Naśladujemy świętego Mikołaja w dobroci.
3.Z Maryją przygotowujemy się na spotkanie z Jezusem.
4.Dzielimy się opłatkiem z bliskimi.
5.Z radością witamy dzieciątko Jezus.

Piosenka:

„Wołek i osiołek”

1. Wołek, wołek, wołek i osiołek,
Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.

2. Trzech, trzech, trzech królów magów,
Wołek i osiołek, Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.

3. Czterech, czterech, czterech ewangelistów,
Trzech królów magów, wołek i osiołek, Dzieciątko w żłóbeczku …

„Józefie, stajenki nie szukaj”

I.Józefie, stajenki nie szukaj,
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź.
Refren [x2]:
Przynieście ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.
II.W tym mieście nie szukaj schronienia,
nie znajdziesz tam wybawienia,
z Maryją do nas przyjdź.
Refren [x2]:
Przynieście ze sobą dziecinę…

Co nas czeka:

 • 02.12.2021r. – Dzień Górnika
 • 03.12.2121r. – Festiwal Bajkoterapii
 • 06.12.2021r. – spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem
 • 13.12.2021 r. – zajęcia przyrodnicze
 • 14.12.2021 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”
 • 21.12.2021r. – przedszkolna Wigilia.

STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:

1.Czy można cofnąć czas?
2.Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
3.Kto to taki: mama mamy, tata taty?
4.Kim będę, gdy dorosnę?

Zadania:

• tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

• określanie swoich zainteresowań
• wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
• inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasa
• organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu lub wykonane samodzielnie
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• próby samodzielnego czytania
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego
• odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
• wskazywanie pełnych godzin na zegarze
• mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
• wymienianie nazw miesięcy należących do zimy
• wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny
• wymienianie nazw miesięcy należących do lata
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
• układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie
• poznanie sposobów dbania o środowisko
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Dziadek i babcia tańczą walczyka”

1. Dziadek i babcia
tańczą walczyka.
Babcia w deszczowych
tańczy kolczykach.
Dziadek wiruje
z babcią w ramionach,
ziemia się kręci
jak nakręcona!
Ref.: A deszczyk, a deszczyk
kapie kap, kap!
A dziadek, a dziadek
dał babci kwiat.
A deszczyk, a deszczyk
dzwoni dzyń, dzyń!
A ty walczyku
z deszczem płyń!
2. Dziadek się zgrabnie
wspina na palce,
babcia w deszczowej
tańczy woalce.
Dziadek z kalosza
wodę wylewa,
a w babci kapciach
szumi ulewa!
Ref.: A deszczyk, a deszczyk…
3. Dziadek i babcia
tańczą walczyka.
Babcia w deszczowych
tańczy kolczykach.
Tańczą i tańczą
w kółko to samo
i nie wiadomo,
kiedy przestaną!
Ref.: A deszczyk, a deszczyk…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Z mędrcami kłaniamy się Jezusowi.
2.Nauka kolędy „ŚWIEĆ GWIAZDECZKO”.

3.Dziękujemy Bogu za babcie i Dziadka.
4.Bóg błogosławi nasze domy.

Piosenka:

„Świeć gwiazdeczko świeć”

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają „Gloria”
To gloria, święta historia
Święta historia.

Co nas czeka:

 • 04.01.2022 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”
 • 17.01.2022 r. – zajęcia przyrodnicze
 • 21.01.2022 r. – niespodzianka z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • 24.01.2020 r. – zajęcia komputerowe.

LUTY

Tematyka kompleksowa:

1.Kim będę, gdy dorosnę?
2.Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
3.Gdzie puka sztuka?
4.Co łączy kurę i dinozaura?

Zadania:

• tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
• zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
• stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
• podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• czynny udział w dekorowaniu sali
• podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
• określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
• określanie swoich zainteresowań
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
• unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
• wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
• zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
• poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
• poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• samodzielne układanie opowiadań
• posługiwanie się poprawną mową
• poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• próby samodzielnego czytania
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
• rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
• wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
• wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
• słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
• wymienienie nazwisk znanych artystów
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
• poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji
• uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• wykonywanie ćwiczeń różnicujących głoski opozycyjne, np.: t – d, r – l, p – b
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Skaczące nutki”.

I.Do przedszkola wpadły nutki.
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone
nutki trzy:
do, re, mi,
nutki trzy.

II.Poprosiły o mieszkanie
w dużym czarnym fortepianie.
I biegały, i skakały
po klawiszach czarno – białych.
Ta wysoko, tamta nisko…

III.Nawet na leżakowaniu
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.
Ta wysoko, tamta nisko…

Religia tematyka kompleksowa:

Piosenka:

Co nas czeka:

 • 09.02.2022 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”
 • 28.02.2022 r. – zajęcia przyrodnicze
 • 11.02.2022 r. – bal karnawałowy.

MARZEC

Tematyka kompleksowa:

1.Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
2.Z czego to jest zrobione?
3.Czy nadchodzi już wiosna?
4.Gdzie się ubiera Pani Wiosna?
5.O czym marzą zwierzęta?

Zadania:

• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
• tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
• przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
• stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• otaczanie troską roślin i zwierząt
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• czynny udział w dekorowaniu sali
• podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
• określanie swoich zainteresowań
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• samodzielne układanie opowiadań
• posługiwanie się poprawną mową
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• próby samodzielnego czytania
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
• rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
• dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
• rozpoznawanie liter pisanych
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
• słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonanie określonych ruchów)
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
• tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…
• wyjaśnianie pochodzenia nazw wybranych przedmiotów, roślin, np.: drukarka, naszyjnik, mrówkojad
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
• omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
• określanie kierunku ruchu, stosowanie określeń: na prawo, od, na lewo od
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
• rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metod symulacyjnych
• poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
• poznawanie roli dżdżownicy w spulchnianiu ziemi, przełamywanie niechęci dzieci do zwierzęcia
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nazywanie źródeł dźwięków
• słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji
• wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny
• poznawanie zjawiska tęczy
• poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty
• poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• samodzielne przeprowadzanie doświadczeń w celu rozwiązywania aktualnie nurtujących problemów, np. określanie znaczenia kształtu kół w pojazdach dla sprawnego poruszania się
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Wiosna nowina radosna”.

1.Kapie deszczyk kap, kap, kap
Podlewa mały, wiosenny kwiat.
A kwiat ten rośnie w górę hen
Wyciąga do słońca listki swe.

REF. Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna.
Wiosna dokoła.
Wiosna z daleka nas woła.

2.Zerka kwiatek wokoło
Zielono się robi, wesoło.
A motyl i biedronka
Latają, machają do słońca.

REF. Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna.
Wiosna dokoła.
Wiosna z daleka nas woła.

Religia tematyka kompleksowa:

Piosenka:

Co nas czeka:

 • 15.03.2022 r. i 29.03.2022 r. – zajęcia „Inspektor Krokodyl i przyjaciele”
 • 10.03.2022 r. – spotkanie z Strażą Miejską
 • 21.03.2022 r. – przywitanie wiosny.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720