Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1, 2. Pierwszy raz w przedszkolu.
3. Nadeszła jesień.
4. Co robią zwierzęta jesienią.

Zadania:

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
 • przebywanie na świeżym powietrzu
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
  w grupie
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
 • podawanie swojego imienia i nazwiska
 • poznawanie imion dzieci z grupy
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta)
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie
  z plasteliny, ciastoliny
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących
  w przyrodzie
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Nauka części ciała na podstawie zabaw ruchowych przy piosence „One little finger” – head, nose, chin, arm, leg, foot (głowa, nos, broda, ręka, noga, stopa)
 • Nauka kolorów na podstawie kart obrazkowych i realnych przedmiotów: blue, yellow, red, orange, green (niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, żółty)
 • Jesienne kolory: utrwalanie nazw kolorów z użyciem papierowych liści w jesiennych kolorach – zabawy przy piosence „Orange, yellow, red and brown”
 • Wskazujemy kolejno: ceiling, floor, window, door (sufit, podłoga, okno, drzwi – zabawy ruchowe przy piosence „Wind the bobbin up”

Religia tematyka kompleksowa:

1. Mam koleżanki i kolegów.
2. Spotykamy się razem aby chwalić Boga.
3. Nauka piosenki „Choć jestem mały jak palec”.
4. Kocham tych, co się mną opiekują.

Piosenka:

„Choć jestem mały jak palec”

Choć jestem mały jak palec

Choć jestem mały jak mrówka

Ale proszę Cię Panie

Wejdź do mego serduszka La la la la la

Ale proszę Cię Panie Wejdź do mego serduszka

Co nas czeka:

 • 08.09.2020r – zaprosiliśmy Państwa na zebranie organizacyjne
 • 17.09.2020r. – spotkaliśmy się z policjantami, przypomnieliśmy sobie zasady ruchu drogowego
 • 23.09.2020r. – zaprosiliśmy dzieci na uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka

Piosenka:

„Liście w parku”

(słowa i muzyka B. Forma)

1. W parku wszędzie liście,

liście kolorowe

spadają na trawę,

spadają na głowę.

Ref. szu, szu, szu, sza, sza,sza

wiatr nam śpiewa,

wiatr nam gra,

szu, szu, szu, sza, sza,sza

wiatr piosenkę dzieciom gra.

2. Zbiera je Anetka,

zbiera Karolina.

Nagle wiatr jesienny

powiewać zaczyna.

3. Zatańczyły dzieci

wesoło się śmieją,

świetna to zabawa

z wiatrem i jesienią.

…………………………………………………………………………………………………………………

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1. Droga do przedszkola.
2. Jesień w sadzie.
3. Smaczne warzywa.
4. Jaki jestem?
5. Moje zmysły.

Zadania:

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie
 • korzystanie z własnych zmysłów
 • korzystanie z toalety
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu
 • uważne słuchanie rozmówcy
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
 • rysowanie na dowolne tematy
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych 
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • nazywanie barw podstawowych
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach)
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • podawanie swojego imienia i nazwiska
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw
 • odpowiadanie na pytania
 • korzystanie z własnych zmysłów
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Robimy pranie – nauka nazw ubrań z użyciem zabawkowej pralki (słówka: jacket – kurtka; socks – skarpetki; trousers – spodnie; T-shirt – koszulka)
 • Utrwalanie nazw poznanych kolorów
 • Jesienna orkiestra – gramy na częściach naszego ciała; zabawy ilustracyjne z piosenką „Can you play the drums?”; części ciała pojawiające się w piosence: head – głowa; belly – brzuszek; knees – kolana; foot – stopa; cheeks – policzki; chin – podbródek; elbow – łokieć
 • Na dnie morza – zabawy ilustracyjne do piosenki „Five little fishies”. Nauka słówek na podstawie obrazków: fish – ryba; shark – rekin; sea – morze

Religia tematyka kompleksowa:

1. Bóg dał człowiekowi piękny świat.
2. Bóg stworzył smaczne owoce i warzywa.
3. Bóg stwarza zwierzęta.
4. Jezus kocha dzieci.
5. Nauka piosenki „ Sercem kocham Jezusa”.

Piosenka:

„Sercem kocham Jezusa”

Sercem kocham Jezusa,

Sercem kocham Jezusa,

Zawsze będę Go kochał,

On pierwszy ukochał mnie.

Czy dziewczynki kochają Jezusa?

Czy chłopcy kochają Jezusa?

Co nas czeka:

 • 05.10.2020r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień zwierząt. Ze względu na pandemię nie przynosimy do przedszkola swoich pluszowych ani prawdziwych pupili

Piosenka:

„Na ulicy”

(słowa i muzyka B. Forma)

1. Chociaż jestem mały

znam znaki drogowe.

Wiem, że przejść przez jezdnię

tylko z mamą mogę.

2. Stop czerwone światło

zatem grzecznie stoję.

Widzę policjanta

wcale się nie boję.

3. Obserwuję bacznie

jak ruchem kieruje.

Proszę droga wolna

gestem pokazuje.

…………………………………………………………………………………………………………………

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1. Pada deszcz.
2. Dbamy o zdrowie.
3. Domowi ulubieńcy.
4. Urządzenia w moim domu.

Zadania:

 • zakładanie ubrań, butów
 • korzystanie z własnych zmysłów
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • odpowiadanie na pytania
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich
 • powtarzanie krótkich rymowanek
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta)
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Jest zimno! Musimy się ogrzać! Nauka słówek: cold (zimno), ears (uszy), nose (nos) tummy (brzuszek), toes (palce u stóp), rub (pocierać) na podstawie piosenki „It’s cold body parts)”
 • Pajączek i pogoda – nauka słów: spider (pająk), rain (deszcz), sun (słońce) na podstawie zabaw z kartami obrazkowymi oraz zabaw ruchowych przy piosence „Itsy bitsy spider”
 • Utrwalanie znajomości piosenki „One little finger” w ramach przygotowań do uroczystości „Pasowania na przedszolaka”
 • W bajkowym królestwie – nauka słówek prince (książę), princess (księżniczka), horse (koń) w ramach gier i zabaw z użyciem kart obrazkowych
 • Nasze zabawki – doll (lalka), teddy (miś), car (samochód), ball (piłka). Zgadywanki z użyciem kart obrazkowych oraz zabawy ruchowe przy piosence „Let’s play”

Religia tematyka kompleksowa:

 1. POTRZEBUJĘ WODY, ABY ŻYĆ
 2.  ŚWIATŁO JEST DAREM BOGA DLA NAS
 3. JEZUS JEST MOIM PRZYJACIELEM
 4. JESTEM WESOŁYM DZIECKIEM BOŻYM

Piosenka:

„Dzieckiem Bożym jestem ja”

  Ref.: Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la… (2x}

1. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,
Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie,
Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,
Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.

Co nas czeka:

 • Pod koniec listopada planujemy uroczystość Pasowania Malucha na Przedszkolaka.
  Ze względu na sytuację uroczystość odbędzie się bez udziału Rodziców. Dokładny termin podam Państwu w późniejszym terminie. Będzie on zależał od rozwoju sytuacji

Piosenki:

Uczymy się piosenek, które wykorzystamy na Pasowaniu Malucha na Przedszkolaka

 

„Do przedszkola idzie maluch”

Do przedszkola idzie maluch tup, tup, tup, tup,

Wszyscy dziś malucha chwalą tup, tup, tup, tup,

Zna wierszyki i piosenki la, la, la, la,

Zawsze chodzi uśmiechnięty la, la, la, la,

Podskakują razem dzieci hop, hop, hop, hop,

Potem bawią się najlepiej hop, hop, hop, hop.

 

„Kiedy słońce świeci”

Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,

Idzie do przedszkola wesoła gromada.

Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup,

Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

 

Klocki, misie, lalki czekają od rana,

Uśmiechem nas wita pani ukochana.

Bawimy się w zgodzie zawsze ty i ja,

Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa.

 

A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,

To nasze kółeczko zmienia się w słoneczko.

Śpiewamy piosenki tra, la, la, la, la,

wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.


„Zabawki”

W naszym przedszkolu na półkach

mieszka zabawek wiele

powiem Wam w tajemnicy,

że są to nasi przyjaciele.

Ref.

Dbamy o nie codziennie,

By dobry humor miały.

Najpierw się nimi bawimy,

A potem je sprzątamy.

 

W naszym przedszkolu w skrzyniach

Jest klocków też bez liku,

Możemy się nimi bawić,

Na dywanie lub przy stoliku.


„Maszerują dzieci drogą”

Maszerują dzieci drogą raz, dwa, trzy,

Lewą nogą, prawą nogą

Raz, dwa, trzy.

A nad drogą słońce świeci

I uśmiecha się do dzieci

Raz, dwa, raz, dwa, trzy.

 

Maszerują dzieci drogą raz, dwa, trzy,

Lewą nogą, prawą nogą

Raz, dwa, trzy.

Naprzód zuchy, naprzód śmiało

Będzie przygód tu niemało

Raz, dwa, raz, dwa, trzy.

…………………………………………………………………………………………………………………

Grudzień

Tematyka kompleksowa:

 1. Czy smoki to dinozaury?
 2. To już zima.
 3. Święta tuż, tuż.
 4. W świątecznym nastroju.
 5. Mija czas.

Zadania:

 • zakładanie ubrań, butów
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji ruchowej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • odpowiadanie na pytania
 • uważne słuchanie rozmówcy
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
 • powtarzanie krótkich rymowanek
 • zapoznanie z zawodem górnika oraz miejscem jego pracy
 • spotkanie ze Świętym Mikołajem
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi

Uczymy się piosenki:

Panna zielona.

I.
Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.
Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt!

 

Co nas czeka?

– 07.12.2020r. – spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem

– wspólne kolędowanie w grupie

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Małpka i banany: zabawy ruchowo-ilustracyjne do piosenki “The hungry monkey”. Nauka słówek: monkey (małpka), banana (banan)
 • Nauka liczenia do trzech (one, two, three) na przykładzie piosenki „The hungry monkey”
 • Spadające płatki śniegu – zabawy ruchowo-ilustracyjne do piosenki „Little snowflake”. Nauka słówek: snowflake (płatek śniegu), head (głowa), nose (nos), hand (dłoń)
 • Świąteczna choinka – słówka: present (prezent), christmas tree (choinka)

Religia tematyka kompleksowa:

1. ŚWIĘTY MIKOŁAJ

2. PISMO ŚWIĘTE – WYJĄTKOWA KSIĘGA

3. CZEKAMY NA BOŻE NARODZENIE

4. UBIERAMY CHOINKĘ

5. JEZUS URODZIŁ SIĘ W STAJENCE

Piosenka:

Czytaj Biblię módl się co dzień

Czytaj Biblię módl się co dzień

Jeśli wzrastać chcesz

    

………………………………………………………………………………………………………………….

STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. Zimo baw się z nami.
 2. Zimowe zabawy.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Zwierzęta są głodne

Zadania:

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg)
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują
 • odpowiadanie na pytania
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • podawanie swojego imienia i nazwiska
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
 • powtarzanie krótkich rymowanek
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Utrwalanie nazw części ciała podczas powtarzania piosenki „One little finger”
 • Powtarzanie znanych już dzieciom kolorów: blue, yellow, red, orange, green (niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, żółty) oraz wprowadzenie nowego: purple (fioletowy)
 • Tygrys w dżungli – zabawy z użyciem kart obrazkowych oraz zabawy ruchowe przy piosence „Eenie, Meenie, Minie, Mo”. Słówka: tiger (tygrys), jungle (dżungla), toe (palec u stopy), catch (złapać), let go (wypuścić)
 • W kranie śmiesznych ruchów – ćwiczenia i zabawy ruchowe przy piosence „Follow me” (część ruchów i nazw znanych dzieciom z wcześniejszych zajęć, część ruchów wprowadzanych jako nowe zwroty). Nazwy zwrotów z piosenki: clap your hands (klaszcz dłońmi); spin around (obróć się); bend your knees (uginaj kolanka); touch the ground (dotknij podłogi); wiggle your fingers (poruszaj paluszkami u rąk); tippy toe (chodź na paluszkach); stretch up high (rozciągnij się w górę); wave hello (pomachaj na powitanie); flap your arms (pomachaj ramionami); stamp your feet (tupnij nogą), pat your back (poklep się w plecy); take a sit (usiądź). (Ważne! Jeśli chcieliby Państwo poćwiczyć w ten sposób z dziećmi – nie podajemy im polskich tłumaczeń, a prezentujemy im wyżej opisane ruchy nazywając je po angielsku)

Religia tematyka kompleksowa:

 1. Z RADOŚCIĄ WITAMY DZIECIĄTKO JEZUS
 2. KTO ODWIEDZIŁ JEZUSA W STAJENCE ?
 3. DZIĘKUJEMY BOGU ZA BABCIĘ I DZIADKA
 4. ŚPIEWAMY KOLĘDY DLA MAŁEGO JEZUSA

Piosenka:

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.


Przybieżeli do Betlejem pasterze

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Co nas czeka:

 • 27. 01.21r. ( w środę) zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowy bal piżamowy.

Piosenki:

Bałwanek

I. Ulepiła zima

dla dzieci bałwanka,

wszyscy się radują

od samego ranka

 

ref. Tańczy, tańczy z nami

mroźna pani Zima,

tańczyć nagle z zimą

bałwanek zaczyna

 

II. Stoją dzieci w kole

piosenkę śpiewają,

prezent dla bałwanka

bardzo ładny mają.

 

III. Kolorową czapkę,

szalik kolorowy

oraz zaproszenie

na koncert zimowy.

………………………………………………………………………………………………………………….

LUTY

Tematyka kompleksowa:

 1. Jesteśmy samodzielni w kuchni
 2. Baśniowy świat
 3. Chciałbym być matematykiem
 4. Chciałbym być muzykiem

Zadania:

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • zakładanie ubrań, butów,
 • korzystanie z toalety.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie papieru)
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,
 • odpowiadanie na pytania.
 • słuchanie po polsku bajek, baśni i legend innych narodów.
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • układanie prostych kompozycji, obrazków z figur geometrycznych,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

Uczymy się piosenki:

„ Z mamą w kuchni”, ( sł. i muz. Bożena Forma)

 1. Mama piecze ciasto,

my jej pomagamy.

Z mąki, jajek, cukru

ciasto ugniatamy.

 

Ref. Pomagamy mamie

w domowych pracach,

kiedy zmęczona

do domu wraca ( bis)

 

 1. Zupę razem z mamą

dzisiaj gotujemy,

Jeszcze wymieszamy

i ze smakiem zjemy.

 

III. Kanapki z mamusią

chcemy przygotować,

z jajkiem i szczypiorkiem,

będą nam smakować.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Kogo kochamy? Zabawy ruchowo ilustracyjne przy piosence „Peekaboo, I love you”. Ważne słówka i zwroty z zajęć: mummy (mamusia), daddy (tatuś), I love you (kocham cię), peekaboo (a kuku!)
 • Dbamy o higienę! Zabawy ruchowo-ilustracyjne na podstawie piosenki „This is the way we wash our face”. Ważne słówka z zajęć: wash (myć), brush (szczotkować), comb (czesać), face (twarz), teeth (zęby), hair (włosy), clothes (ubrania)
 • Zielone, idź! Czerwone, stój! Zabawy pobudzająco-hamujące przy piosence „Red light, green light”. Utrwalanie nazw kolorów: red (czerwony) i green (zielony), dodatkowe słówka: go (idź), stop (stój), know (wiedzieć)

Religia tematyka kompleksowa:

 1. Poznajemy rodzinny dom Jezusa  w Nazarecie
 2. Nauka piosenki „ Gdy Pan Jezus był malutki”
 3. Szanujemy  Krzyż
 4.  Jezus uzdrawia chorych

Piosenka:

Gdy Pan Jezus był malutki

Gdy Pan Jezus był malutki nigdy nie próżnował.
Z Matką Bożą i Józefem pilnie wciąż pracował.
Tak piłował, tak heblował i wełenkę zwijał.
Nosił wodę, rąbał drzewo i gwoździe przybijał

Co nas czeka:

 • 3.02.21r.  dzieci wezmą udział w uroczystości Pasowania Malucha na Przedszkolaka.

………………………………………………………………………………………………………………..

MARZEC

Tematyka kompleksowa: 

1. Chciałbym zostać sportowcem

2. Bawimy się w teatr.

3. Czekamy na nadejście wiosny.

4. Nadeszła wiosna

5. Wielkanoc.

Zadania:

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,

 • zakładanie ubrań, butów,

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie.

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

 • przebywanie na świeżym powietrzu.

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,

 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

 • uważne słuchanie rozmówcy,

 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,

 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,

 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,

 • rysowanie na dowolne tematy,

 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,

 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,

 • stosowanie gestów jako znaków umownych, np. palec wskazujący na ustach jako prośba o zachowanie ciszy.

 • zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się,

 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,

 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,

 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,

 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,

 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,

 • powtarzanie krótkich rymowanek.

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,

 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy),

 • założenie hodowli roślin .

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),

 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.

 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.

Piosenka: 

Kle, kle boćku”

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam sprowadzasz. (bis)

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Lubimy owoce – zabawy taneczne do fragmentu piosenki „Apples & bananas” z użyciem kart obrazkowych przedstawiających owoce. Ważne słówka i zwroty z zajęć: apples (jabłka), bananas (banany), I like (lubię)

 • Trzy małe świnki – teatrzyk paluszkowy na podstawie popularnej bajki. Ważne słówka z zajęć: pig (świnka), wolf (wilk), house (dom); utrwalanie umiejętności liczenia do trzech: one, two, three

 • Dzień św. Patryka – przedstawienie dzieciom elementów związanych z irlandzkim folklorem oraz jednym z najważniejszych świąt obchodzonych w Irlandii – dniem św. Patryka. Zabawy przy piosence „Dance, dance Leprechaun, dance”. Słówka z zajęć: leprechaun (skrzat z irlandzkiego folkloru), rainbow (tęcza), dance (tańczyć), bow (ukłon), jump (skakać)

 • Wiosenne niebo – zabawy ruchowe do fragmentu piosenki „Little bird”; zabawy z użyciem kart obazkowych. Ważne słówka z zajęć: bird (ptak), bee (pszczoła), butterfly (motyl), ladybird (biedronka), stork (bocian)

 • Wielkanocne jajka – zabawy ruchowe przy wyliczance „Egghunt” – utrwalanie znanych dzieciom kolorów. Dodatkowe słówka z zajęć: egg (jajko), easter bunny (królik wielkanocny)

Religia tematyka kompleksowa:

Co nas czeka:

 • 10.03.2021r. – zajęcia dydaktyczne w ramach akcji pt. „Wirusoochrona”
 • 19.03.2021r. – powitanie Wiosny
 • 31.03.2021r. – Śniadanie Wielkanocne

…………………………………………………………………………………………………………………

KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa: 

1. Sport to zdrowie.

2. Chciałbym być kosmonautą.

3. Dbamy o Ziemię.

4. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Zadania:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw
 • sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych)
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • zapoznanie z nazwą: kosmos oraz nazwami planet
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • uświadomienie konieczności dbania o czystość nasze planety
 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)
 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Piosenka: 

Dzieci dbają o środowisko”

I. W zgodzie z przyrodą

żyją wszystkie dzieci.

Kochają słońce,

kiedy jasno świec.

II. Dbają o drzewa,

dbają o rośliny,

w czasie wycieczek

nie płoszą zwierzyny.

III. Często dorosłym

dobry przykład dają-

w wyznaczonych miejscach

śmieci zostawiają.

Religia tematyka kompleksowa:

1.Pokarmy w moim koszyku wielkanocnym.

2.Wielkanoc – Jezus żyje.

3.Nauka piosenki „ Bóg nie umarł”.

4.W niedzielę spotykamy się w kościele.

5.Poznajemy gesty i znaki religijne.

Piosenka:

Bóg nie umarł – Jezus żyje

Bóg nie umarł – Jezus żyje

Bóg nie umarł – Jezus żyje

Daj mu ręce swe (klask, klask)

Daj mu nogi swe (tup, tup)

Daj mu serce swe (bum, bum)

Daj mu duszę swą (frrr)

On zawsze z nami jest!

Co nas czeka:

…………………………………………………………………………………………………………………

MAJ

Tematyka kompleksowa: 

1. Klub zdrowego przedszkolaka.

2. Łąka wiosną.

3. Wiosna na wsi.

4. Moi rodzice.

Zadania:

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)

 • zakładanie ubrań, butów

 • składanie ubrań przed leżakowaniem

 • nabywanie koordynacji ruchowej

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach

 • odpowiadanie na pytania

 • rozwiązywanie prostych zagadek

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach

 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia

 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu

 • powtarzanie krótkich rymowanek

 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy

 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów

 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu

 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 • liczenie palców, przedmiotów itp.

 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek

 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują

 • zapoznanie z piramida żywienia

 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny

 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych

 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych)

 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich wychodzenia na spacer

 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny

 • podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek

 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych

 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.

Piosenka: 

„Dziwne rozmowy”

I.W chlewiku mieszka świnka co ryjkiem trąca drzwi.

Gdy niosę jej jedzenie − To ona: kwi, kwi, kwi.

II.Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma.

Ja mówię jej: Dzień dobry! A ona: kwa, kwa, kwa.

III.Na drzewie siedzi wrona od rana trochę zła.

Gdy pytam: Jak się miewasz? To ona: kra, kra, kra.

IV.Przed budą trzy szczeniaczki podnoszą straszny gwar.

Ja mówię: Cicho pieski. A one: hau, hau, hau.

Religia tematyka kompleksowa:

1.Modlimy się do Maryi.

2.Dobry Pasterz troszczy się o mnie.

3.Aniołowie opiekują się nami.

4.Kocham moją mamę.

Piosenka:

„Mam Przyjaciela”

Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, mnie kocha,

Mnie kocha. Mam Przyjaciela, który bardzo kocha.

A Imię Jego Jezus.

Zawsze razem z Nim pracuję,

z Nim raduję się,

I dla Niego pragnę żyć.

Co nas czeka:

 • 04. 05.21r. – Dzień książki  – spotkanie z paniami z biblioteki Pałacu Młodzieży.
 • 25.05.21r. – pokaz iluzjonisty

…………………………………………………………………………………………………………………

CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

1.Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.
2.Znam różne zawody.
3.Moje podwórko.
4.Wakacje, znów będą wakacje.
5.Wakacyjne podróże.

Zadania:

• określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
• zakładanie ubrań, butów
• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy
• podejmowanie prób wspólnych zabaw
• próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach)
• określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć
• współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw
• odpowiadanie na pytania
• słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
• swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
• liczenie palców, przedmiotów itp.
• porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
• powtarzanie krótkich rymowanek
• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej
• poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego powietrznego
• uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek
• poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
• akceptowanie inności każdego człowieka
• zapoznanie z różnymi zawodami oraz akcesoriami używanymi w pracy
• zapoznanie z różnymi miejscami w Polsce.

Piosenka: 

„Na moim podwórku” (sł. i muz. Bożena Forma)

I. Na moim podwórku,
kiedy słońce świeci,
bawią się wesoło
w piaskownicy dzieci.

II. Na moim podwórku,
kiedy deszczyk pada,
skaczę przez kałuże.
To świetna zabawa.

Ref.: Do wspólnej zabawy dziś zapraszam was.
Na moim podwórku miło płynie czas.

Religia tematyka kompleksowa:

1.Jestem wesołym dzieckiem Bożym.
2.Nauka piosenki „ Boża radość”.
3.Kocham mojego tatę.
4.Wakacyjny odpoczynek.

Piosenka:

„Boża radość”

Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą (Alleluja) x2

Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mą (Alleluja) x2

Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą (Alleluja) x 2

Co nas czeka:

 • 01.06.21 r. – Dzień Dziecka
 • 16.06.21 r. – uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.
coat-of-arms-67863_960_720