WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1,2. Pierwszy raz w przedszkolu.
3. Nadeszła jesień.
4. Co robią zwierzęta jesienią.

Zadania:

 • zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych
 • przebywanie na świeżym powietrzu
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
  w grupie
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
 • podawanie swojego imienia i nazwiska
 • poznawanie imion dzieci z grupy
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych
 • nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta)
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie
  z plasteliny, ciastoliny
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących
  w przyrodzie
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają.

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • nauka części ciała na podstawie zabaw ruchowych przy piosence „One little finger” – head, nose, chin, arm, leg, foot (głowa, nos, broda, ręka, noga, stopa)
 • nauka kolorów na podstawie kart obrazkowych i realnych przedmiotów: blue, yellow, red, orange, green (niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, żółty)
 • jesienne kolory: utrwalanie nazw kolorów z użyciem papierowych liści w jesiennych kolorach – zabawy przy piosence „Orange, yellow, red and brown”
 • wskazujemy kolejno: ceiling, floor, window, door (sufit, podłoga, okno, drzwi – zabawy ruchowe przy piosence „Wind the bobbin up”

Religia tematyka kompleksowa:

1. Mam koleżanki i kolegów.
2. Spotykamy się razem aby chwalić Boga.
3. Nauka piosenki „Choć jestem mały jak palec”.
4. Kocham tych, co się mną opiekują.

Piosenka:

„Choć jestem mały jak palec”

Choć jestem mały jak palec

Choć jestem mały jak mrówka

Ale proszę Cię Panie

Wejdź do mego serduszka La la la la la

Ale proszę Cię Panie Wejdź do mego serduszka

Co nas czeka:

 • 08.09.2020r – zaprosiliśmy Państwa na zebranie organizacyjne
 • 17.09.2020r. – spotkaliśmy się z policjantami, przypomnieliśmy sobie zasady ruchu drogowego
 • 23.09.2020r. – zaprosiliśmy dzieci na uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka

Piosenka:

„Liście w parku”

(słowa i muzyka B. Forma)

1. W parku wszędzie liście,

liście kolorowe

spadają na trawę,

spadają na głowę.

Ref. szu, szu, szu, sza, sza,sza

wiatr nam śpiewa,

wiatr nam gra,

szu, szu, szu, sza, sza,sza

wiatr piosenkę dzieciom gra.

2. Zbiera je Anetka,

zbiera Karolina.

Nagle wiatr jesienny

powiewać zaczyna.

3. Zatańczyły dzieci

wesoło się śmieją,

świetna to zabawa

z wiatrem i jesienią.

…………………………………………………………………………………………………………………

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1. Droga do przedszkola.
2. Jesień w sadzie.
3. Smaczne warzywa.
4. Jaki jestem?
5. Moje zmysły.

Zadania:

 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie
 • korzystanie z własnych zmysłów
 • korzystanie z toalety
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu
 • uważne słuchanie rozmówcy
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
 • rysowanie na dowolne tematy
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych 
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • nazywanie barw podstawowych
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej
 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach)
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
 • podawanie swojego imienia i nazwiska
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw
 • odpowiadanie na pytania
 • korzystanie z własnych zmysłów
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie

Język angielski tematyka kompleksowa:

 • Przywitanie – Hello | Super Simple Songs
 • Oto ja – One little finger | Super Simple Songs
 • Polecenia – Make a circle | Super Simple Songs
 • Powtórka części ciala – Pinocchio | Super Simple Songs

Religia tematyka kompleksowa:

1. Bóg dał człowiekowi piękny świat.
2. Bóg stworzył smaczne owoce i warzywa.
3. Bóg stwarza zwierzęta.
4. Jezus kocha dzieci.
5. Nauka piosenki „ Sercem kocham Jezusa”.

Piosenka:

„Sercem kocham Jezusa”

Sercem kocham Jezusa,

Sercem kocham Jezusa,

Zawsze będę Go kochał,

On pierwszy ukochał mnie.

Czy dziewczynki kochają Jezusa?

Czy chłopcy kochają Jezusa?

Co nas czeka:

 • 05.10.2020r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień zwierząt. Ze względu na pandemię nie przynosimy do przedszkola swoich pluszowych ani prawdziwych pupili

Piosenka:

„Na ulicy”

(słowa i muzyka B. Forma)

1. Chociaż jestem mały

znam znaki drogowe.

Wiem, że przejść przez jezdnię

tylko z mamą mogę.

2. Stop czerwone światło

zatem grzecznie stoję.

Widzę policjanta

wcale się nie boję.

3. Obserwuję bacznie

jak ruchem kieruje.

Proszę droga wolna

gestem pokazuje.

…………………………………………………………………………………………………………………

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720