WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Co słychać w przedszkolu?
2. Jak być superbezpiecznym?
3. Jakie są moje supermoce?
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
5. Jak jesienią dbać o zdrowie?

Zadania:

• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia;
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
• wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu
• zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
• sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy
• interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych
• rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
• porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
• nazywanie źródeł dźwięków
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka
• słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste
• poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Piosenka:

HYMN PRZEDSZKOLAKA

Muzyka: Urszula Pakuła
Słowa: Beata Lach, Mirosława Witecka

I
Wszyscy swoje święto mają, święto mają
tańczą, skaczą i śpiewają i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref:
Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.

II
Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka,
że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka.

Ref:
Dzień przedszkolaka…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Boga kochać chcę, On pierwszy ukochał mnie.
2.Bóg dał człowiekowi piękny świat.
3.Bóg stwarza zwierzęta.
4.Człowiek najdoskonalszym stworzeniem na ziemi.

Piosenka:

„Gdy idziemy poprzez świat.”
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga
Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myś1.

Ref.:
Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las – chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film – chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.

Co nas czeka:

 • 20.09.2021 r. – uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka
 • 27.09.2021 r. – zajęcia komputerowe
 • 28.09.2021 r. – zajęcia „Przygody żubra Pompika”.

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1.W co bawi się z nami jesienny wiatr?
2. Kto może być nauczycielem?
3. Jakie plany mają zwierzęta?
4.Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Zadania:

• rozwijanie koordynacji ruchowej
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• określanie swoich cech fizycznych: koloru oczu
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• nauka elementów wybranych tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki
• śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
• wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów)
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Piosenka:

„Kasztanki”

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczy boczkiem,
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty
Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?
Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
Nowe zrzuci nam kasztanki w zielonej łupinie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Religia tematyka kompleksowa:

1.Różaniec w naszych rękach.
2.Utrwalenie modlitwy oraz wersji śpiewanej „ Zdrowaś Maryjo”.
3. Święty to przyjaciel Boga.
4.W modlitwie pamiętamy o zmarłych.

Piosenka:

„Różaniec śpiewany – Zdrowaś Maryjo”

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Co nas czeka:

 • 04.10.2021r. – obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Zwierząt
 • 06.10.2021r – Kino Sferyczne
 • 14.10.2021r. – obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
 • 05.10.2021 r. i 19.10.2021 r. – zajęcia „Przygody żubra Pompika”.

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
4. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?
5. Nasze zmysły.

Zadania:

• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
• akceptowanie równości praw wszystkich
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
• nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
• poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej;
• poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
• wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
• poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat;
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
• dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• rozpoznawanie liter
• rozpoznawanie liter pisanych
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.

Piosenka:

słowa: Zofia Holska-Albekier
muzyka: Krystyna Kwiatkowska

PAN LISTOPAD

I. Pan listopad gra na basie
dylu, dylu, dyl.
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

Ref.:
Wesoło gra muzyka,
pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka
tańcz, gdy chcesz.

II. Pan listopad gra na bębnie
bara, bara, bum.
Z deszczem puka równo,
pięknie koncert daje mu.

Ref.:
Wesoło gra muzyka…

III. Pan listopad gra na flecie
fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek kubraczek nut.

Ref.:
Wesoło gra muzyka…

Religia tematyka kompleksowa:

1.Chrzest czyni mnie dzieckiem Bożym
2.Nauka piosenki’ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
3.Jezus to dobry Król
4.Pismo Święte zawiera słowa Boga.

Piosenka:

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do mnie się
i niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.

Co nas czeka:

11.2021 r.- zajęcia przyrodnicze
11.2021 r. – zajęcia komputerowe
02.11.2021 r. i 16.11.2021 r. – zajęcia „Przygody żubra Pompika”
25.11.2021 r.– obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia.


GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:

1. Co cieszy Mikołaja?
2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
4. Który żywioł jest najważniejszy?

Zadania:

• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
• porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• rysowanie z wyobraźni
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty
• poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi
• poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej
• poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca
• uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja.

Piosenka:

„Panna zielona”

I.Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Ref.:
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt!

Religia tematyka kompleksowa:

1.Maryja wybrana przez Boga na matkę Jezusa.
2.Naśladujemy świętego Mikołaja w dobroci.
3.Dobrymi uczynkami przygotowujemy serce dla Jezusa.
4.Radosne oczekiwanie – Wigilia.
5.Boże Narodzenie – dziękujemy Jezusowi za jego przyjście.

Piosenka:

„Wołek i osiołek”

1. Wołek, wołek, wołek i osiołek,
Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.

2. Trzech, trzech, trzech królów magów,
Wołek i osiołek, Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence chłód.
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.

3. Czterech, czterech, czterech ewangelistów,
Trzech królów magów, wołek i osiołek, Dzieciątko w żłóbeczku …

„Józefie, stajenki nie szukaj”

I.Józefie, stajenki nie szukaj,
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź.
Refren [x2]:
Przynieście ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.
II.W tym mieście nie szukaj schronienia,
nie znajdziesz tam wybawienia,
z Maryją do nas przyjdź.
Refren [x2]:
Przynieście ze sobą dziecinę…

Co nas czeka:

 • 02.12.2021r. – Dzień Górnika
 • 03.12.2121r. – Festiwal Bajkoterapii
 • 06.12.2021r. – spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem
 • 13.12.2021 r. – zajęcia komputerowe
 • 07.12.2021 r. – zajęcia „Przygody żubra Pompika”
 • 21.12.2021r. – przedszkolna Wigilia.

STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:

1.Czy można cofnąć czas?
2.Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
3.Kto to taki: mama mamy, tata taty?
4.Kim będę, gdy dorosnę?

Zadania:

• tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

• określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
• określanie swoich zainteresowań
• wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
• inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu lub wykonane samodzielnie
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• posługiwanie się poprawną mową
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
• rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich
• wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
• klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…;
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie
• poznanie sposobów dbania o środowisko
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Babcia z dziadkiem to jest to”.

Gdy niewiele tak mamy jeszcze lat
Mama tata dom to nasz cały świat
Babcia z dziadkiem są uśmiechają się
Jak nam dobrze z nimi jest.

Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już.

Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już.

Dziadek chętnie tak z nami bawi się
Babcia czyta nam bajki tuż przed snem
Z nimi wrażeń moc pięknych przygód sto
Babcia z dziadkiem to jest to.

Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już.

Czy świeci słońce czy pada deszcz
Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest
Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz
Z nimi najlepiej wnukom jest i już.

Religia tematyka kompleksowa:

1.Trzej Królowie składają dary małemu  Jezusowi.
2.Przybieżeli do Betlejem pasterze.
3. Dziękujemy Bogu za babcie i Dziadka.
4. Nauka kolędy „GORE GWIAZDA JEZUSOWI”.

Piosenka:

„Gore gwiazda Jezusowi”

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Co nas czeka:

 • 11.01.2022 r. – zajęcia „Przygody żubra Pompika”
 • 21.01.2022 r. – niespodzianka z okazji Dnia babci i Dziadka
 • 24.01.2022 r. – zajęcia komputerowe.

LUTY

Tematyka kompleksowa:

1.Kim będę, gdy dorosnę?
2.Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
3.Jak być bezpiecznym zimą?
4.Co łączy kurę i dinozaura?

Zadania:

• tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• rozumienie znaczenia higieny osobistej
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
• zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
• stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
• podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• czynny udział w dekorowaniu sali
• podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
• określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
• określanie swoich zainteresowań
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
• unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
• wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
• nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
• zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
• poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji
• poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• samodzielne układanie opowiadań
• posługiwanie się poprawną mową
• poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
• rozpoznawanie liter pisanych
• czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
• rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
• wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
• wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
• słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
• wymienienie nazwisk znanych artystów
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
• poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
• poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji
• uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
• rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Skaczące nutki”.

I.Do przedszkola wpadły nutki.
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone
nutki trzy:
do, re, mi,
nutki trzy.

II.Poprosiły o mieszkanie
w dużym czarnym fortepianie.
I biegały, i skakały
po klawiszach czarno – białych.
Ta wysoko, tamta nisko…

III.Nawet na leżakowaniu
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.
Ta wysoko, tamta nisko…

Religia tematyka kompleksowa:

Piosenka:

Co nas czeka:

 • 02.02.2022 r. – zajęcia „Przygody żubra Pompika”
 • 11.02.2022 r. – bal karnawałowy.

MARZEC

Tematyka kompleksowa:

1.Gdzie puka sztuka?
2.Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
2.Z czego to jest zrobione?
4.Gdzie się ubiera Pani Wiosna?
5.O czym marzą zwierzęta?

Zadania:

• spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
• tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
• wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć
• określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy
• zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
• uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
• bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
• przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
• stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych
• szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
• otaczanie troską roślin i zwierząt
• czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
• czynny udział w dekorowaniu sali
• podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
• określanie swoich zainteresowań
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
• wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
• werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
• ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
• ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
• czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
• pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
• prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
• podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
• podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
• mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
• samodzielne układanie opowiadań
• posługiwanie się poprawną mową
• stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
• rozpoznawanie liter
• dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
• czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
• rozpoznawanie liter pisanych
• samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
• wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
• improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
• śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
• słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
• poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
• opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
• uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja
• inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
• uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
• indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonanie określonych ruchów)
• słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
• tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian – żaba – jezioro…
• wyjaśnianie pochodzenia nazw wybranych przedmiotów, roślin, np.: drukarka, naszyjnik, mrówkojad
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
• omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
• orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
• nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
• określanie kierunku ruchu, stosowanie określeń: na prawo, od, na lewo od
• posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozpoznawanie cyfr i liczby 10
• rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metod symulacyjnych
• poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt
• poznawanie roli dżdżownicy w spulchnianiu ziemi, przełamywanie niechęci dzieci do zwierzęcia
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• nazywanie źródeł dźwięków
• słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji
• wymienianie nazw miesięcy należących do wiosny
• poznawanie zjawiska tęczy
• poznanie właściwości powietrza poprzez zabawy, ćwiczenia i eksperymenty
• poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi
• rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
• zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
• samodzielne przeprowadzanie doświadczeń w celu rozwiązywania aktualnie nurtujących problemów, np. określanie znaczenia kształtu kół w pojazdach dla sprawnego poruszania się
• nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
• rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
• rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piosenka:

„Wiosna nowina radosna”.

1.Kapie deszczyk kap, kap, kap
Podlewa mały, wiosenny kwiat.
A kwiat ten rośnie w górę hen
Wyciąga do słońca listki swe.

REF. Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna.
Wiosna dokoła.
Wiosna z daleka nas woła.

2.Zerka kwiatek wokoło
Zielono się robi, wesoło.
A motyl i biedronka
Latają, machają do słońca.

REF. Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna.
Wiosna dokoła.
Wiosna z daleka nas woła.

Religia tematyka kompleksowa:

Piosenka:

Co nas czeka:

 • 08.03.2022 r. i 22.03.2022 r. – zajęcia biblioteczne „Przygody żubra Pompika”
 • 10.03.2022 r. – spotkanie z Strażą Miejską
 • 21.03.2022 r. – przywitanie wiosny.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720