rekrutacja do
naszego przedszkola

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłużony zostaje termin składania wniosku dla rekrutacji do dnia 03 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

W dniach od 16 marca ( godz. 09:00) do 27 marca 2020 roku (godz.15:00)
będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Link do logowania: https://katowice.nabory.pl

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. (WAŻNE: CZYTAJ PONIŻEJ)

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem uruchamiamy dodatkowe możliwości składania wniosków rekrutacyjnych:

– drogą elektroniczną – na adres mailowy przedszkola: mp2katowice@wp.pl – wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i zeskanować lub zrobić jego zdjęcie

– skrzynką podawczą – przy furtce przedszkolnej zainstalowana został skrzynka podawcza, do której należy wrzucić 

podpisany wniosek wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. 

——————————————

DNI OTWARTE –  ODWOŁANE !!

Zapraszamy w dniach: 18.03.2020r. (środa) i 20.03.2020r. (piątek)

w godzinach 10:00-11:30

DNI ADAPTACYJNE

Zapraszamy w dniach: od 25.08.2020r. (wtorek) do 28.08.2020r. (piątek)
w godzinach 10:00-11:30

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłużony zostaje termin składania wniosku dla rekrutacji do dnia 03 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00

W dniach od 16 marca ( godz. 09:00) do 27 marca 2020 roku (godz.15:00)
będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Link do logowania: https://katowice.nabory.pl

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. (WAŻNE: CZYTAJ PONIŻEJ)

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą.
Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem uruchamiamy dodatkowe możliwości składania wniosków rekrutacyjnych:

– drogą elektroniczną – na adres mailowy przedszkola: mp2katowice@wp.pl – wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i zeskanować lub zrobić jego zdjęcie

– skrzynką podawczą – przy furtce przedszkolnej zainstalowana został skrzynka podawcza, do której należy wrzucić 

podpisany wniosek wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z przedszkolem.

——————————————

DNI OTWARTE –  ODWOŁANE !!

Zapraszamy w dniach: 18.03.2020r. (środa) i 20.03.2020r. (piątek)

w godzinach 10:00-11:30

DNI ADAPTACYJNE

Zapraszamy w dniach: od 25.08.2020r. (wtorek) do 28.08.2020r. (piątek)
w godzinach 10:00-11:30

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720