rekrutacja do
naszego przedszkola

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 10 styczna 2023 r.

W dniach od 13 marca 2023 r. od godziny 11:00 do 23 marca 2023 r. do godziny 10:00 będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Zarządzenie Prezydenta

ZARZĄDZENIE NR 2942/2023 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie ​ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

zarzadzenie-pmk-rekrutacja-2023-2024 ⇐  


Harmonogram rekrutacji


Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola

Aby przejść na stronę internetową należy kliknąć w poniższy link:

    https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action


DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 27 lutego do 03 marca 2023 r. 

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720