rekrutacja do
naszego przedszkola

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem 1538/2021 Prezydenta Miasta Katowice

uległ zmianie termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

    1) Weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

 – będzie trwała do 31.03.2021 roku do godz. 13:00

 

 2) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych – odbędzie się 01 kwietnia o godzinie 16.00

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z 17 marca 2021

Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://katowice.formico.pl

Harmonogram rekrutacji


Aby przejść na stronę internetową rekrutacji należy nacisnąć „Rekrutacja do przedszkoli”

Rekrutacja do przedszkoli

——————————————

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 1 do 4 marca 2021

——————————————

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniach od 12 marca od godziny 11:00 do 24 marca do godziny 15:00 będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

——————————————

Zarządzenie Prezydenta

ZARZĄDZENIE NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ​ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Plik do pobrania: Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720