rekrutacja do
naszego przedszkola

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 28 styczna 2022 r.

W dniach od 22 marca 2022 r. od godziny 9:00 do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00 będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Zarządzenie Prezydenta

ZARZĄDZENIE NR 2211/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ​ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

zarzadzenie-rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023 ⇐  


Harmonogram rekrutacji

 


Strona do logowania dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola

Aby przejść na stronę internetową należy kliknąć w poniższy link:

http://www.katowice.przedszkola.vnabor.pl/


DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 7 do 14 marca 2022 r. 

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720