programy realizowane
z dziećmi

DECYZJA DYREKTORA
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach z dnia 31.08.2022r.

W sprawie dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2022/2023 Programu Wychowania Przedszkolnego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach na podstawie wniosku
i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

Dopuszcza do użytku i realizacji w roku szkolnym 2022/2023:

Program wychowania przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo (Mac Edukacja) wpisany do ewidencji Przedszkolnych Zestawów Programów Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach.

Podręczniki dla 5 i 6 – latków

5 – latki „Strefa Przedszkolaka B”

6 – latki „Strefa Przedszkolaka B+”

Program wychowania przedszkolnego

Wraz z wybranym Programem Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 dyrektor dopuszcza:

-Program Edukacji Zdrowotnej Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie: „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

-Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej na terenie całej Polski do nauczania religii dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich wpisany do ewidencji Przedszkolnych Zestawów Programów Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach

-Program Nauczania Języka Angielskiego dla Przedszkola autorstwa Alicji Potockiej

Dyrektor dopuszcza programy wspomagające rozwój dzieci:

-„Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

-„Mam prawo i obowiązek” program autorski Małgorzaty Siębor i Grażyny Wypiór

-„Program adaptacyjny „ Witamy w przedszkolu” autorstwa Małgorzaty Cywińskiej

-„Mali odkrywcy” autorstwa Grażyny Wypiór

-„Piątek z zabawką” autorstwa Małgorzaty Puchalskiej

Innowacje:

– „Przez ruch do zdrowia”,

– „Przyjaciel po fachu”

– „Bawię się angielskim”

Wszystkie programy wpisane do ewidencji Przedszkolnych Zestawów Programów Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach

Inne programy ogólnopolskie realizowane przez nauczycieli w naszym przedszkolu:

,,PRZYJACIELE ZIPPIEGO’’  to międzynarodowy program kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.

„CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski program, dzięki któremu wszystkie dzieci mają codzienny kontakt z literaturą piękną i żywym słowem. Sesje czytelnicze w naszym przedszkolu odbywają się każdego dnia po obiedzie.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” krajowy program przedszkolnej edukacji antynikotynowej dzięki któremu dzieci są świadome zagrożeń wynikających z biernego i czynnego palenia. Zdobywają umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Dzieci uczą się rozpoznawać różne rodzaje dymów zagrażających zdrowiu. Jest to nie tylko dym papierosowy, ale również dymy powstałe, np. podczas palenia liści, czy śmieci, a szczególnie plastików. Podczas zajęć dzieci zdobywają również wiedzę nt. skutków palenia papierosów oraz miejsc, w których mogą być szczególnie narażone na dym.

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” ogólnopolski program edukacyjny o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczący poszanowania świata przyrody i promujący zdrowy styl życia. Dzieci realizując szereg działań związanych z programem uczą się jak dbać o środowisko i chronić przyrodę.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720