Pomoc psychologiczna w przedszkolu

Korzystanie z pomocy psychologicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Może być ona udzielana dziecku z inicjatywy:

 • rodziców
 • nauczyciela, wychowawcy
 • psychologa
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznejZadania psychologa przedszkolnego:
 • prowadzenie badań diagnostycznych
 • wspieranie rozwoju dzieci
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb dzieci
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania u dzieci
 • organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od potrzeb
 • współpraca z rodzicami i nauczycielamiFormy pracy:
 • obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć dydaktycznych i czynności samoobsługowych – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dziecka w grupie rówieśniczej, motywacji i koncentracji uwagi podczas zajęć, stopnia samodzielności.
 • zajęcia indywidualne – przeprowadzenie diagnozy określającej możliwości i potrzeby dziecka oraz udzielanie wsparcia i pomocy w przypadku zaobserwowanych trudności
 • zajęcia grupowe – rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie zachowań dziecka w przedszkolu, wyników badań diagnostycznych, efektów podejmowanych działań terapeutycznych, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Cele realizowane na zajęciach z psychologiem:

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • rozwiajanie percepcji i pamięci wzrokowej
 • stymulowanie rozwoju słuchu fonemowego i percepcji słuchowej
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym
 • budowanie poczucia włanej wartości
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy
 • zapobieganie zachowaniom agresywnymNa zajęciach wykorzystywane są rozmaite metody i techniki, m.in.:
 • Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania H.Tymichovej
 • Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
 • Terapia poprzez sztukę
 • wybrane techniki relaksacyjne

Elżbieta Dąbrowska

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720