REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI (2014-04-01)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Organu prowadzącego, dotyczącą sposobu przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, będzie się ona odbywać, podobnie jak rekrutacja podstawowa, w oparciu o system NABO.
Od dnia 15.04.2014 r., zgodnie z przebiegiem harmonogramu, rodzicie będą mogli logować się na stronie „rekrutacyjnej” i wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej w drodze rekrutacji uzupełniającej. Dotyczy to zarówno osób, których dzieci brały już udział w naborze podstawowym, jak i osób, których dzieci biorą udział pierwszy raz w rekrutacji. Dodatkowo należy podkreślić, że w naborze uzupełniającym system będzie przyjmował wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich oraz dzieci mieszkających poza obszarem miasta Katowice.

Najnowsze zdjęcia