nasz dzień
w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W KATOWICACH 


6.00-8 00 –  Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw  wspólnie z dziećmi.

8.00 – 14.00  REALIZACJA   TREŚCI   PODSTAWY   PROGRAMOWEJ

8.00-9.00 –  Religia (poniedziałki, wtorki po 30 min. dzieci 5-6 letnie)

9.00-9.30 –  Religia (poniedziałki, wtorki po 15 min. dzieci 3-4 letnie)

8.00- 8.50 –  Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych  lub przy  niewielkim udziale nauczyciela.

8.50-9.00  –   Zabawa ruchowa

9.00-9.30 –   Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

Śniadanie.

9.30- 11.50 –  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

Język angielski ( wtorek i czwartek po 15 min 3-4 latki i po 30 min. 5-6 latki)

10.30-10.40 –„Witaminka” – owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.50-12.00 –  Zabawa ruchowa.

12.00-12.30 –  Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

Obiad.

12.30 -13.50 –  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym (leżakowanie w grupie 3-latków).  Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela lub nagranej  literatury dziecięcej.  Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

13.50-14.00 – Zabawa ruchowa

14.00   KONIEC   REALIZACJI    TREŚCI    PODSTAWY   PROGRAMOWEJ

14.00-14.30–   Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

Podwieczorek.

od 14.30-   udział dzieci w zajęciach dodatkowych z katalogu zajęć MP 2

14.30-17.00 –   Zajęcia  wspomagające rozwój dziecka  prowadzone przez nauczyciela. Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań.  Rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720