nasz dzień
w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W KATOWICACH 


6.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw  wspólnie z dziećmi

8.00 – 14.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 9.00 – Religia (czwartki, piątki po 30 min. dzieci 5-6 letnie)

9.00 – 9.30 – Religia (czwartki, piątki po 15 min. dzieci 3-4 letnie)

8.00 – 8.50 – Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych  lub przy  niewielkim udziale nauczyciela

8.50 – 9.00 – Zabawa ruchowa

9.00 – 9.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

Śniadanie

9.30 – 11.50 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

Język angielski (poniedziałek po 15 min. 3-4 latki i po 30 min. 5-6 latki)

10.30 – 10.40 – „Witaminka” – owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania

11.50 – 12.00 – Zabawa ruchowa

12.00 – 12.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

Obiad

12.30 – 13.50 – Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym (leżakowanie w grupie 3-latków). Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela lub nagranej  literatury dziecięcej.  Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela

13.50 – 14.00 – Zabawa ruchowa

14.00 KONIEC REALIZACJI TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

14.00 – 14.30 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku

Podwieczorek

od 14.30 – Udział dzieci w zajęciach dodatkowych z katalogu zajęć MP 2

14.30 – 17.00 – Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela. Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720