Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to uniwersalna metoda pracy z dziećmi przedszkolnymi, urzekająca prostotą i naturalnością. Została stworzona w latach 60. XX wieku przez brytyjską nauczycielkę i fizjoterapeutkę. Jest oparta na zabawach ruchowych i przynosi dzieciom wiele korzyści:

 • rozwija świadomość własnego ciała oraz otaczającej dziecko przestrzeni;
  usprawnia ruchowo;
 • pozwala dzieciom nawiązywać bliskie relacje z rówieśnikami za pomocą ruchu i dotyku;
 • uspołecznia dzieci, pozwala dzieciom walczyć z nieśmiałością;
 • zaspokaja naturalną w wieku przedszkolnym potrzebę ruchu;
 • rozwija w dzieciach empatię oraz umiejętność współpracy;
 • pobudza kreatywność;
 • pozwala na ekspresję emocji, odprężenie;
 • zmusza dzieci do koncentrowania uwagi na poleceniach prowadzącego, partnerze zabawy ruchowej;
 • pozwala dzieciom poznać ich możliwości, buduje ich poczucie pewności siebie oraz poczucie sprawczości;
 • buduje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych;
 • uczy kontrolować swoje emocje i zachowanie;
 • tworzy w grupie atmosferę wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i relaksu

Jedną z zasad metody jest brak rywalizacji. Każde dziecko może w niej odnieść sukces, ponieważ nie jest w niej ważna precyzja ruchu, ale sam fakt jego wykonywania. Na zajęciach wykorzystywane są takie formy ruchu jak: turlanie, skakanie, pełzanie, przepychanie. Dzieci wykonują ćwiczenia indywidualnie, bawią się w parach oraz w grupach. Dzieci każdorazowo zaznajamiane są z zasadami obowiązującymi na zajęciach, a najważniejszą z nich jest dbanie o własny i innych komfort i bezpieczeństwo. Udział w aktywnościach jest dobrowolny, dzieci mogą podejmować samodzielne decyzje odnośnie uczestnictwa w określonych formach ruchu. Każdej aktywności towarzyszy spontaniczna radość, swoboda oraz twórcze myślenie. Metoda Weroniki Sherborne odpowiada na naturalne potrzeby dziecka, jest narzędziem wspomagania jego rozwoju psychoruchowego.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720