Dziecko z ADHD

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi – zaburzenie, które występuje głównie u chłopców. U dziewczynek pojawia się częściej podtyp ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi bez nadruchliwości i impulsywności.

Charakteryzuje je grupa objawów:

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI
– dziecko ma trudności ze skupieniem uwagi
– bardzo długo zabiera się do zadań związanych z wysiłkiem umysłowym
– bardzo łatwo się rozprasza
– ma kłopoty z zapamiętywaniem poleceń, materiału dydaktycznego
– ma tendencję do marzycielstwa, zatracania się we własnej wyobraźni

IMPULSYWNOŚĆ
– nie przewiduje konsekwencji własnych działań
– rozpoczyna zadania lub odpowiada na pytania zanim usłyszy je do końca
– ma problemy z wykonywaniem złożonych działań, zadań
– nie potrafi czekać na swoją kolej
– często przerywa wypowiedzi innych

NADRUCHLIWOŚĆ
– jest stale w ruchu
– ma trudności z wysiedzeniem przy stoliku / w ławce
– ciągle wierci się
– preferuje zabawy ruchowe
– jest dzieckiem gadatliwym i hałaśliwym

Dzieci z ADHD ponieważ są impulsywne nie uczą się na karach. Motywacja i nagradzanie działa na nie najskuteczniej.

Zawsze można nagrodzić za coś dziecko. Zwracaj uwagę na te momenty, kiedy dziecko się stara, jest posłuszne.
Nagroda musi być atrakcyjna dla dziecka i realna do zrealizowania dla dorosłego.
Nagroda powinna być wprowadzona wtedy, gdy pojawi się pożądane zachowanie.
Nagroda musi wystąpić natychmiast po pożądanym zachowaniu.

JAK POMÓC DZIECKU Z ADHD?

Dziecko z ADHD potrzebuje jasnego systemu zasad.
Wiele dzieci koryguje swoje zachowania po stanowczym przypomnieniu lub podaniu zasady, która mówi jak należy się zachować.
Dzieci z ADHD potrzebują częstego przypominania zasad zachowania się.
Należy być konsekwentnym, jasno wyznaczać obowiązujące zasady oraz konsekwencje ich złamania.
Aby przywłać uwagę dziecka można wskazać zadanie do wykonania, dotknąć ramienia dziecka.
Polecenia wydawane dziecku powinny być krótkie.
Zadania do wykonania należy dzielić na kilka mniejszych części.
Należy często zmieniać charakter zadań by utrzymać uwagę dziecka.
Często przypominać instrukcję.
Stosować częste przerwy.
Należy starać się przewidywać możliwość pojawienia się zachowań impulsywnych i zapobiegać im.
Należy stworzyć dziecku możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu np. na zajęciach dodatkowych.

Opracowano na podstawie serii „One są wśród nas” – Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku

coat-of-arms-67863_960_720