Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

⇒Rozporządzenie MEN z dnia 26.03.2021r⇐

od dnia 29.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. zostaje zawieszona stacjonarna praca przedszkola.

Stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą prowadzone jedynie na wniosek rodziców spełniających wymagania określone w §2 pkt.4 w/w rozporządzenia.

Zawieszone zajęcia realizowane będą w formie metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane na Państwa adresy mailowe przez nauczycieli grup


Katowice, 01.12.2020r.

MP2.4317.1.15.2020

ZAŚWIADCZENIE

 

Zaświadcza się, że działalność stacjonarna grupy I „Słoneczka” Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4, w dniach od 01.12.2020r.do 05.12.2020r. została zawieszona w związku z profilaktyką rozprzestrzeniania się wirusa SARS CO-v-2

Podstawa prawna:

§ 18 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.1604)

 

Zaświadczenie do pobrania  Zaświadczenie nr 2


                 Katowice, 02.11.2020r.

MP2.4317.1.2.2020

ZAŚWIADCZENIE

 

Zaświadcza się, że działalność stacjonarna Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4,  w dniach od 02.11.2020r. do 06.11.2020r. została zawieszona z powodu sytuacji epidemiologicznej stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wychowanków przedszkola.
 
Podstawa prawna:

  § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z § 1. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).

Zaświadczenie do pobrania [LINK]

PRZYDATNE INFORMACJE:

Prawo do zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Przepisy dotyczące kwarantanny:

W związku z przypadkiem zakażenia Covid-19 na terenie przedszkola informuję, że w obecnym stanie prawnym osoby zamieszkujące wspólnie z pracownikiem lub dzieckiem odbywającym kwarantannę nie są zobligowane do odbycia kwarantanny. Podstawę prawną znajdą Państwo pod tym LINKIEM.

 


PROCEDURY obowiązujące w MP 2 na czas pandemii COVID-19!!

 

Oświadczenie Rodzica związane za zgłoszeniem dziecka do przedszkola – w trakcie pandemii COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA SANITARNO-HIGIENICZNEGO W PRZEDSZKOLU – w trakcie pandemii COVID-19

INSTRUKCJA MYCIA RĄK – w trakcie pandemii COVID-19

Wytyczne GIS dla przedszkoli – w trakcie pandemii COVID-19

 


http://www.gov.pl/koronawirus

Znalezione obrazy dla zapytania: kiedy twoje dziecko jest chore

 

——————————

Katowice, 01.12.2020r.

MP2.4317.1.15.2020

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że działalność stacjonarna grupy I „Słoneczka” Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny4 w dniach : od 1.12.2020 r.do 05.12.2020r. została zawieszona w związku z profilaktyką rozprzestrzeniania się wirusa SARS CO-v-2

Podstawa prawna:

§ 18 ust. 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.1604)

 

Zaświadczenie do pobrania unnamed


                 Katowice, 02.11.2020r.

MP2.4317.1.2.2020

ZAŚWIADCZENIE

 

Zaświadcza się, że działalność stacjonarna Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Katowicach przy ul. Kubiny 4,  w dniach od 02.11.2020r. do 06.11.2020r. została zawieszona z powodu sytuacji epidemiologicznej stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa wychowanków przedszkola.
 
Podstawa prawna:

  § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z § 1. ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).

Zaświadczenie do pobrania [LINK]

PRZYDATNE INFORMACJE:

Prawo do zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Przepisy dotyczące kwarantanny:

W związku z przypadkiem zakażenia Covid-19 na terenie przedszkola informuję, że w obecnym stanie prawnym osoby zamieszkujące wspólnie z pracownikiem lub dzieckiem odbywającym kwarantannę nie są zobligowane do odbycia kwarantanny. Podstawę prawną znajdą Państwo pod tym LINKIEM.

 


PROCEDURY obowiązujące w MP 2 na czas pandemii COVID-19!!

 

Oświadczenie Rodzica związane za zgłoszeniem dziecka do przedszkola – w trakcie pandemii COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA SANITARNO-HIGIENICZNEGO W PRZEDSZKOLU – w trakcie pandemii COVID-19

INSTRUKCJA MYCIA RĄK – w trakcie pandemii COVID-19

Wytyczne GIS dla przedszkoli – w trakcie pandemii COVID-19

 


http://www.gov.pl/koronawirus

Znalezione obrazy dla zapytania: kiedy twoje dziecko jest chore

 

——————————

Przedszkole jest
czynne od 6:00 do 17:00

od poniedziałku do piątku